🏆 Vill du vinna en iPad och tillgång till alla våra kurser? Sista chansen! Läs mer 👉 här 👈

Excelfunktioner

Här har vi lagt upp videolektioner med några av de mest använda Excelfunktionerna från vår kurs Fördjupning funktioner. Du hittar funktionerna genom att expandera de olika kategorierna nedanför. Om du vill bli ännu bättre så rekommenderar vi vår kurs Fördjupning Excelfunktioner

Antal & Summa
Avrundningsfunktioner
Cellreferensfunktioner
Datum- och tidsfunktioner
Finansfunktioner
Logiska funktioner
Matrisfunktioner
Statistiska funktioner
Textfunktioner