SUMMA.OMF

Se fler Excelfunktioner

SUMMA.OMF funktionen summar ihop värdena i ett cellområde baserat på flera villkor på en och samma gång.

I vårt exempel kommer vi att räkna ihop värdena i kolumn B som har bokstaven C på deras rad i kolumn C, så väl som bokstaven A i kolumn A.

Vi skriver in Lika med, SUMMA.OMF, och markerar området vi vill summera.

Vi behöver nu skriva in första villkoret, vilket har två delar: cellområdet… och villkoret…

Sedan lägger vi in det andra området… och dess villkor.

När vi är färdiga med allt detta, så får vi fram summan av de nummer som har både A och C på deras rad, vilket är arton.

I denna lektion har vi gått igenom SUMMA.OMF funktionen.