Dela

| SUMMA.OM | PRODUKTSUMMA |

Den här lektionen tillsammans med många andra, hittar man i vår kurs Excelfunktioner Fördjupning!

Sammanfattning

SUMMA.OMF-funktionen summerar celler i ett intervall som uppfyller ett eller flera villkor. Dessa villkor kallas även kriterier, och dessa kriterier kan användas med datum, siffror och text. SUMMA.OMF stöder logiska operatorer (>,<,<>,=) och jokertecken (*,?) för partiell – eller delvis – matchning.

Syfte
Summerar värden i celler i ett intervall som uppfyller kriterierna

Argument
summaområde – intervallet som ska summeras
villkorsområde1 – det första området som ska utvärderas
villkor1 – kriterierna som ska användas i villkorsområde1
villkorsområde2[valfritt] det andra området att utvärdera
villkor2[valfritt] kriterierna som ska användas i villkorsområde2
villkor3 – …

Returvärde
Summan av värdena i de celler som uppfyller alla kriterier

Syntax
=SUMMA.OMF(summaområde;villkorsområde1;villkor1;villkorsområde2;villkor2;…)


Hur använder man funktionen SUMMA.OMF i Excel?

Exempel 1 – grundläggande användning

Användningen av SUMMA.OMF är densamma som SUMMA.OM, men med SUMMA.OMF kan vi ha ett eller flera villkor.

I exemplet nedan används två villkor för att summera försäljningen i januari för tre av fyra filialer.

Exempel 1: visar hur man kan summera med två villkor.

Exempel 2 – användandet av logiska operatorer

I Exempel 1 används den logiska operatorn “<>” som betyder inte lika med. I tabellen nedan ser man exempel på användandet av flera logiska operatorer.

Summera celler

Villkor

Lika med 15 000

"15000" eller 15000

Större än 10

">10"

Mindre eller lika med 70

"<=70"

Som är lika med "debit"

"debit"

Som inte är lika med "Lindesberg"

"<>Lindesberg"

Som är tomma

""

Som börjar med "a"

"a*"

Större än B2 (cellreferens)

">"&B2

Innan ett visst datum

"<"&IDAG()

Tabell 1: exempel på hur man kan använda logiska operatorer i SUMMA.OMF.


Lägg märke till att de två sista exemplen använder konkatenering – eller sammanlänkning – med et-tecken (&). När ett kriterieargument innehåller ett värde från en annan cell, eller resultatet av en formel, måste logiska operatorer som “<” sammanfogas med sammanlänkning.

Exempel 3 – ELLER-logik; ersätt SUMMA.OMF

Det här exemplet visar hur man summerar tal med ELLER-logik. I det här fallet rekommenderas det att man använder funktionen PRODUKTSUMMA. Detta för att SUMMA.OMF inte tillåter andra funktioner som ett argument. Se exemplet nedan:

Exempel 3: visar hur man kan ersätta SUMMA.OMF med PRODUKTSUMMA och ANTAL.OM.

Mer om funktionen SUMMA.OMF

SUMMA.OMF-funktionen kommer med några begränsningar. Villkoren i SUMMA.OMF förenas av OCH-logik. Det vill säga, alla villkor måste vara sanna för att en cell ska ingå i en summa.
SUMMA.OMF-funktionen kräver faktiska intervall för alla intervallargument. Det går inte att använda en matris som argument i stil med {2,3,5,10}. Dessutom krävs det att alla intervall är lika stora. Annars returnerar funktionen #VÄRDEFEL!.
Funktionen är inte skiftlägeskänsligt. För att summera värden baserat på ett skiftlägeskänsligt villkor kan du använda en formel innehållande PRODUKTSUMMA-funktionen och EXAKT-funktionen.
Det vanligaste sättet att kringgå begränsningarna ovan är att använda PRODUKTSUMMA.

Bra att veta om SUMMA.OMF-funktionen

 • Villkoren tillämpas med OCH-logik, dvs villkor1 OCH villkor2, etc.
 • Alla intervall måste ha samma storlek. Om du anger intervall som inte stämmer överens får du ett #VÄRDEFEL!.
 • Icke-numeriska kriterier måste omges av dubbla citattecken (d.v.s. “<100”, “>32”, “Askersund”).
 • Cellreferenser i kriterier är inte inneslutna inom citattecken.
 • Jokertecken kan användas i kriterier.
 • SUMMA.OMF kräver ett intervall.

Mer läsning

Man lär sig mer om SUMMA.OMF-funktionen i vår kurs Excelfunktioner Fördjupning!

 • SUMMA.OMF-funktionen används i några exempel absoluta eller relativa cellreferenser. Se därför denna artikel.
 • Se Carls webinar om rapportkonstruktion i Excel, som bl a avhandlar funktionerna SUMMA.OM och SUMMA.OMF.
 • Se detta inlägg för att lära dig hur du med hjälp av SUMMA.OMF summerar tid.
 • Har du en fråga eller vill lära dig mer om funktionen? Besök då vårt forum eller vår resursbank.
 • Vill du har fler Exceltips? På Learnesys blogg hittar du massvis av tips! Eller, prenumerera på vårt nyhetsbrev.
 • Till våra kurssidor →