Dela ditt kursdiplom på LinkedIn under april månad och var med i utlottningen av fantastiska priser 🌞 Läs mer 👈

Dela

I denna lektion kommer vi att gå igenom ett par sätt att använda funktionen PERCENTIL, som returnerar en given percentil.

Vi kommer att använda en lista värden mellan 1 och 60.

Först vill vi hitta den trettionde percentilen.

För att göra detta skriver vi in Lika med, PERCENTIL, markerar våran lista, och sen skriver vi in 0.3, som i 30%, eftersom numret i det andra argumentet måste vara mellan 0 och 1.

Vi får 22.1, vilket betyder att 30% av listans nummer är mindre eller lika med 22.1.

För att få fram en annan percentil så byter vi helt enkelt ut 0.3 med det vi vill ha.

Vi provar att få fram den 85:e percentilen.

Vi skriver 0.85 istället för 0.3.

Detta ger oss värdet 49.75, vilket betyder att 85% av värdena är mindre eller lika med 49.75.

Denna lektion har visat funktionen PERCENTIL, som returnerar den n:te percentilen av värden i ett cellområde.