Dela ditt kursdiplom på LinkedIn under april månad och var med i utlottningen av fantastiska priser 🌞 Läs mer 👈

Dela

Denna lektion kommer att gå igenom Avskrivningsfunktionen för Dubbel Degressiv Avskrivning, som skrivs ut ”DEG AVSKR”

Funktionen tillåter oss att ändra avskrivningens hastighet, men den rekommenderas inte, eftersom restvärdet ibland inte nås mot slutet av tillgångens livslängd.

Vi skriver in Lika med, DEG AVSKR, markerar kostnaden, restvärdet, och livslängden, och gör dem till absoluta referenser under tiden.

Sen markerar vi även periodnumret till vänster.

Funktionen har också ett frivilligt femte argument, faktor, som tillåter oss att bestämma avskrivningens hastighet.

Då detta är Dubbel Degressiv avskrivning, så är standardhastigheten två, men detta kan ändras till ett annat önskat nummer.

Vi ignorerar detta för tillfället, och kopierar formeln neråt.

Som vi ser så nås inte Restvärdet efter 10 år, vilket kan vara skadligt för företaget.

Istället rekommenderas den mångsidige funktionen Variabel Degressiv avskrivning.

Vi infogar också ett diagram för att kunna se kurvas böjning.

I denna lektion har vi lärt oss om Dubbel Degressiv avskrivning.