KORREL

Tillbaka till alla funktioner

I denna lektion går vi igenom funktionen KORREL, som tillåter oss att se korrelationskoefficienten för två cellområden.

Detta kan användas inom alla möjliga områden för att jämföra två olika serier och skapa analyser baserat på resultatet

Resultatet visar sambandet mellan utfallen, alltså om det finns en positiv relation, en negativ relation, eller ingen relation.

En positiv korrelation betyder att när ena serien går uppåt så har den andra en tendens att också gå uppåt, medan en negativ betyder att när ena går uppåt går den andra neråt.

I vårt exempel kommer vi att jämföra antalet timmar som studerande arbetat på ett projekt med hur projektet presterade.

Vi har vår lista studerande, med antalet timmar de arbetat samt betyget de fick på projektet mellan 0 och 100.

Vi ska nu med hjälp av KORREL ta reda på ifall antalet timmar eleverna arbetat påverkar betyget, och till vilken grad.

Vi markerar cellen vi vill se resultatet i och skriver =KORREL och vänsterparentes.

Nu behöver vi helt enkelt markera de två cellområden vi vill jämföra, alltså antalet timmar och betygen.

Resultatet blir ett nummer mellan 1 och -1, vilket är vår korrelationskoefficient.

Allting över 0.7 och under -0.7 kan anses som en stark positiv respektive negativ korrelation.

Vår koefficient är närmre 1, vilket betyder att det finns en stark positiv korrelation mellan antalet timmar man arbetat på ett projekt och betyget man får.

Här har vi i stället data på utetemperatur och antalet meter man befinner sig över havsnivå.

Skapar vi en KORRELfunktion på denna data ser vi att koefficienten istället är närmre -1, en stark negativ korrelation.

Detta betyder såklart att ju högre man stiger i meter desto lägre blir utetemperaturen.

Finns det för övrigt ingen korrelation blir koefficienten nära 0.

Det är bra att veta att en stark korrelation betyder inte nödvändigtvis att det ena orsakar det andra, det så kallade kausalitet, utan endast att det finns ett samband mellan vår data

Populära kurser

Gratis Excelkurs

Excel på en timme!

Vår kurs Excel på en timme är en gratiskurs för dig som snabbt vill gå från nybörjare till att behärska vardagliga Excelutmaningar....

Excelkurs Bas

Allt du behöver kunna om Excel i en kurs

Excelkurs Bas är Learnesys populära grundkurs i Excel. Detta är en väldigt omfattande kurs som riktar sig till den som...

Excelfunktioner Fördjupning

Lär dig över 100 användbara Excelfunktioner

Lär dig att på ett effektivt sätt hantera databaser, rensa text i celler och hämta in värden från andra tabeller....

Pivottabeller Fördjupning

Analysera data i Excel med Pivottabeller

Du lär dig snabbt och effektivt att sätta upp och analysera databaser. När du väl kan analysera data på en...

Vi hjälper dig att välja rätt onlinekurser för företaget

SQL Bas

Lär dig grunderna och mera i SQL och MySQL

SQL är standardspråk för att kommunicera med en databas som använder sig av en SQL-server. Med SQL kan man hämta,...

Power BI Bas

Skapa dashboards och analysera data med PowerBI

Skapa dynamiska rapporter och visualiseringar över stora mängder data med hjälp av DAX-formler. I kursen skapas en fullständig rapport från...

Power Pivot och DAX

Power Pivot och DAX-formler i Excel

Med Power Pivot och DAX kan du modellera data, visualisera stordata samt enkelt och effektivt göra analyser för att få viktiga insikter. DAX (Data Analysis...

Power Query Bas

Lär dig hämta och omvandla data med Power Query

Power Query – eller Hämta och transformera – är Excels datahanteringsverktyg. Bland annat används Power Query för att importera, bearbeta...

Vi hjälper dig att välja rätt onlinekurser för företaget

Yrkesinriktade kurser

Excel för ekonomer

En anpassad Excelkurs för dig som är ekonom

Excel är ett användbart verktyg, i synnerhet för dig som jobbar inom ekonomi. Vi har därför skapat en unik och...

Excel för inköpare & logistiker

En yrkesanpassad kurs i Excel för dig inom inköp och logistik

Därför har vi tillsammans med branschorganisationer och verksamma i rollen tagit fram en Excelkurs som är anpassad för dig som...

Excel för säljare

Lyft ditt säljresultat med Excel

Lär dig de mest relevanta delarna i Excel på ett tidseffektivt sätt. Fyll i kunskapsluckorna och förhindra onödiga flaskhalsar. Lär...

Oftast fungerar våra kurser bra som dom är, men ibland kan det vara värt att specialanpassa en kurs. Kontakta oss så berättar vi mer.

Kontakta oss