🏆 Vill du vinna en iPad och tillgång till alla våra kurser? Sista chansen! Läs mer 👉 här 👈

Dela

I denna lektion går vi igenom funktionen KORREL, som tillåter oss att se korrelationskoefficienten för två cellområden.

Detta kan användas inom alla möjliga områden för att jämföra två olika serier och skapa analyser baserat på resultatet

Resultatet visar sambandet mellan utfallen, alltså om det finns en positiv relation, en negativ relation, eller ingen relation.

En positiv korrelation betyder att när ena serien går uppåt så har den andra en tendens att också gå uppåt, medan en negativ betyder att när ena går uppåt går den andra neråt.

I vårt exempel kommer vi att jämföra antalet timmar som studerande arbetat på ett projekt med hur projektet presterade.

Vi har vår lista studerande, med antalet timmar de arbetat samt betyget de fick på projektet mellan 0 och 100.

Vi ska nu med hjälp av KORREL ta reda på ifall antalet timmar eleverna arbetat påverkar betyget, och till vilken grad.

Vi markerar cellen vi vill se resultatet i och skriver =KORREL och vänsterparentes.

Nu behöver vi helt enkelt markera de två cellområden vi vill jämföra, alltså antalet timmar och betygen.

Resultatet blir ett nummer mellan 1 och -1, vilket är vår korrelationskoefficient.

Allting över 0.7 och under -0.7 kan anses som en stark positiv respektive negativ korrelation.

Vår koefficient är närmre 1, vilket betyder att det finns en stark positiv korrelation mellan antalet timmar man arbetat på ett projekt och betyget man får.

Här har vi i stället data på utetemperatur och antalet meter man befinner sig över havsnivå.

Skapar vi en KORRELfunktion på denna data ser vi att koefficienten istället är närmre -1, en stark negativ korrelation.

Detta betyder såklart att ju högre man stiger i meter desto lägre blir utetemperaturen.

Finns det för övrigt ingen korrelation blir koefficienten nära 0.

Det är bra att veta att en stark korrelation betyder inte nödvändigtvis att det ena orsakar det andra, det så kallade kausalitet, utan endast att det finns ett samband mellan vår data