🆕 Prova vår nya kursplanerare – en kalenderfunktion som planerar ditt dagliga lärande 📅 För mer info →

Vill du ha gratis tillgång till vår kurs i Excelfunktioner?

Fyll i e-post och telefon så får du 7 dagar gratis tillgång till vår fördjupningskurs i funktioner!

Dela

VECKODAG funktionen beräknar ett givet datums veckodag.
Returvärdet blir ett nummer mellan 1, som motsvarar söndag, och 7, som motsvarar Lördag.
Detta värde kan ändras, dock, beroende på preferens.
Funktionen har två argument, datumet, och returvärde vi vill ha.
Vi skriver in Lika med, VECKODAG, markera vårt datum, och skriv in en etta.
Den nionde Mars ser ut att vara en Onsdag.
Istället för att ha returvärdet som ett nummer, så kan vi använda TEXT funktionen för att skriva ut veckodagen.
Dock så visas veckodagarna endast på Engelska när man använder TEXT funktionen.
Funktionen har två argument: datumet, och returvärdets typ.
Vi skriver in Lika med, TEXT, markerar vårt datum, och sen skriver in fyra D inom citattecken.
Detta kommer att skriver ut veckodagens hela namn på engelska.
Ännu igen får vi fram onsdag.
Kopierar vi neråt visas veckodagarna för alla givna datum.
Denna lektion har gått igenom de olika sätten att hitta ett visst datums veckodag.