OMFEL

Tillbaka till alla funktioner

I denna lektion kommer vi att gå igenom funktionen OMFEL, som hittar fel inom formler, och ersätter felen med ett nytt värde eller textrad.

För vårt exempel, vi dividerar värdet i C4 på D4, och sen kopierar neråt.

Vi får Division0 fel när vi försöker dividera på noll.

Istället kan vi skriva in Lika med, OMFEL, skriva in uträkningen igen, och sen skriva in vad vi vill att felmeddelandet ska ersättas med.

För vårt exempel kommer vi att helt enkelt skriva in två tomma citattecken… Och kopiera neråt.

Som vi ser så har uträkningarna som försöker dividera på noll, blivit ersatta med tomma celler.

I denna lektion har vi gått igenom hur man använder funktionen OMFEL för att ersätta felmeddelande med ett nytt värde.