Kompetenssäkra för 2024 – utnyttja Learnesys höstkampanj på kurspaketet Alla kurser. Läs mer här.

Dela

I denna lektion kommer vi att se på funktionen ANTAL.TOMMA, som räknar antalet tomma celler inom ett cellområde.

ANTAL.TOMMA funktionen har ett argument: området vari vi vill veta hur många tomma celler det finns.

Vi skriver in Lika med, ANTAL.TOMMA, och sen markera vårt cellområde.

I vårat exempel ser vi att det finns endast en tom cell.

I denna lektion har vi visat hur man använder ANTAL.TOMMA, som räknar antalet tomma celler.