ANTAL.TOMMA

Räknar antalet tomma celler i ett cellområde