Dela ditt kursdiplom på LinkedIn under april månad och var med i utlottningen av fantastiska priser 🌞 Läs mer 👈

Dela

I denna lektion kommer vi att ta en titt på funktionen DB, som hittar avskrivningen för en tillgång enligt metoden Fast Degressiv Avskrivning.

För att hitta värdena, skriver vi in argumenten på samma sätt som Årsavskrivningen.

Vi skriver in Lika med, DB, markerar kostnaden, restvärdet, och livslängden, och gör dem till absoluta referenser under tiden.

Sen markerar vi även periodnumret till vänster.

DB har också ett frivilligt femte argument som tillåter oss att ange hur många månader vi har kvar på första året.

Standarden är 12, men man kan sätta detta till 6, till exempel, om man köpte tillgången i början på första årets tredje kvartal.

Vi kommer dock att ignorera argumentet, och kopiera formeln neråt.

Mot den tionde perioden har substansvärdet nervärderats till Fjorton Tusen, Niohundra Trettio Åtta kronor, vilket är precis under Restvärdet.

Vi infogar ett diagram för att kunna ta en titt på linjens böjning.

I denna lektion har vi gått igenom avskrivningsfunktionen DB, som använder metoden för Fast Degressiv avskrivning.