RENSA & STÄDA

Se fler Excelfunktioner
Dela

| BYT.UT, ERSÄTT |

Den här lektionen och många andra finner man i Learnesys fördjupningskurs i Excel, Excelfunktioner Fördjupning!

Sammanfattning

Excel-funktionen RENSA tar bort extra mellanslag från text, vilket lämnar endast ett enstaka blanksteg mellan ord och inga blanksteg i början eller slutet av texten.

Excel-funktionen STÄDA tar en textsträng och returnerar text som har blivit “städad” från radbrytningar och andra icke-utskriftsbara tecken.

Syfte

RENSA – Ta bort extra mellanslag från texten.
STÄDA – Ta bort icke-utskriftsbara tecken från texten.


Argument
RENSA
text – Den text från vilken man önskar att ta bort extra mellanslag.
STÄDA
text – Den text man önskar att städa från icke-utskriftsbara tecken.

Returvärde
RENSA – en textsträng utan oönskade blanksteg.
STÄDA – en textsträng utan icke-utskriftsbara tecken.

Syntax
RENSA(text)
STÄDA(text)


Hur använder man funktionera RENSA och STÄDA i Excel?

Exempel 1 – RENSA och STÄDA i sitt simplaste utförande

De båda funktionerna tar emot en cellreferens eller en textsträng som argument:

=RENSA(TECKENKOD(12)&" Learnesy är plattformen för Excel och dataanalys!"&" "&TECKENKOD(14))
/// Resultatet blir: "Learnesy är plattformen för Excel och dataanalys! "

=STÄDA(TECKENKOD(12)&" Learnesy är plattformen för Excel och dataanalys!"&" "&TECKENKOD(14))
/// Resultatet blir: " Learnesy    är plattformen för Excel och    dataanalys! "

Som man kan se innehåller båda resultaten oönskade tecken. Därför kan man använda dem båda tillsammans.

Exempel 2 – RENSA och STÄDA tillsammans

Används funktionerna RENSA och STÄDA tillsammans i en formel, kommer detta lösa problemet från Exempel 1:

RENSA(STÄDA(TECKENKOD(12)&" Learnesy är plattformen för Excel och dataanalys!"&" "&TECKENKOD(14)))

Resultatet av detta blir “Learnesy är plattformen för Excel och dataanalys!“.

Exempel 3 – alternativ till funktionen STÄDA

Funktionen STÄDA tar bort de första 32 (ej utskrivbara) tecknena i den 7-bitars ASCII-koden (värden 0 till 31) från text. För att ta bort specifika tecken utöver de första 32 ASCII-tecknen kan du använda BYT.UT-funktionen med TECKENKOD-funktionen. Till exempel för att ta bort tecken nr 206:

=BYT.UT(A1;TECKENKOD(204);"")

där A1 representerar cellen innehållande texten vi vill manipulera.

Exempel 3: här används funktionen BYT.UT istället för funktionen STÄDA för att ta bort teckenkod nr 200.

Mer om funktionerna RENSA och STÄDA i Excel

Funktionen STÄDA accepterar en textsträng och returnerar text som har “rensats” från radbrytningar och andra icke-utskrivbara tecken. Du kan använda STÄDA för att ta bort tecken som inte skrivs ut och radbrytningar från text.
Funktionen STÄDA accepterar endast ett argument, text, som kan vara en textsträng eller ett nummer. STÄDA tar bort de första 32 icke-utskrivbara tecknen i 7-bitars ASCII-koden (värden 0 till 31), om sådana finns, och returnerar resultatet. Text utan dessa tecken returneras oförändrad. Observera att STÄDA kommer att ta bort radbrytningar om de finns.
STÄDA kommer inte att ta bort extra blanksteg. För att ta bort extra blanksteg, använd RENSA-funktionen, vars enda syftet är just att ta bort överflödiga blanksteg.

Bra att veta om RENSA och STÄDA-funktionerna

  • RENSA tar bort extra blanksteg från texten och lämnar endast ett blanksteg mellan ord, samt inga blanksteg i början eller slutet av texten.
  • RENSA är användbart när man rensar upp text som kommer från andra applikationer eller miljöer.
  • RENSA tar endast bort ASCII-mellanslagstecknet (32) från texten.
  • Funktionen STÄDA tar bort de första 32 (ej utskrivbara) tecknena i den 7-bitars ASCII-koden.
  • För övriga ej utskrivbara-tecken, använd ersätt STÄDA med BYT.UT-funktionen.

Mer läsning

Man lär sig mer om RENSA och STÄDA i vår kurs Excelfunktioner Fördjupning!