RENSA & STÄDA

Se fler Excelfunktioner
Dela

Nu ska vi ta en titt på två sätt att ta bort oönskade tecken från en rad text.

Vi har funktionen RENSA, som tar en textrad, och returnerar samma text utan alla onödiga mellanslag.

Mellanslag som finns i både början och slutet av textraden tas också bort.

Vi skriver in Lika med, RENSA, och markera cellen.

Vi ser då att endast de nödvändiga mellanslagen återstår.

Man kan också använda funktionen STÄDA, som tar textraden och tar bort alla tecken som inte är utskrivbara.

Vi skriver in Lika med, STÄDA, och markerar cellen.

Det som finns kvar nu är en rad text utan oönskade mellanslag och tecken.

I denna lektion har vi lärt oss funktionerna RENSA och STÄDA, som tar bort oönskade tecken från en rad text.