Vill du ha gratis tillgång till vår kurs i Excelfunktioner?

Fyll i e-post och telefon så får du 7 dagar gratis tillgång till vår fördjupningskurs i funktioner!

Dela

Se även: | SUMMA | SUMMA.OMF | PRODUKTSUMMA | ANTAL.OM |

Den här lektionen tillsammans med många andra, hittar man i vår kurs Excelfunktioner Fördjupning!

Sammanfattning

SUMMA.OM-funktionen i Excel returnerar summan av celler som uppfyller ett enda villkor. SUMMA.OM kan användas för att räkna celler som innehåller datum, tal och text. De villkor som används i SUMMA.OM stöder logiska operatorer (>,<,<>,=) samt jokertecken (*,?) för delvis matchning.

Syfte
Summera värdena i celler baserat på ett villkor

Argument
område – det område kriteriet ska tillämpas på
villkor – kriteriet att tillämpa
[summaområde] [valfritt] önskat område att summera. Om det utelämnas, summeras cellintervallet i första argumentet

Returvärde
Summan av de angivna värdena

Syntax
=SUMMA.OM(område;villkor;[summaområde])


Hur använder man funktionen SUMMA.OM i Excel?

Exempel 1 – Grundläggande användning

Den allmänna användningen av SUMMA.OM är:

=SUMMA.OM(cellområde;villkor;[summaområde])

Villkoren tillämpas på celler i området. När celler i området uppfyller villkoret summeras motsvarande celler i summaområde.  Argumentet summaområde är valfritt – låter man det vara tomt summeras i stället cellerna angivet i argumentet område.

Exempel 2 – Grundläggande exempel

I exemplet nedan har SUMMA.OM-funktionen använts för att aggregera totalbelopp per kund. Formeln i cell G5 är:

=SUMMA.OM($C$5:$C$22;F5;$D$5:$D$22)
Exempel 2: SUMMA.OM i sitt enklaste utförande. Här används samtliga tre argument. Då vissa kunder kan ha lagt flera ordrar, får man med SUMMA.OM-funktionen reda på det totala ordervärdet per kund.

Notera att likhetstecknet (=) inte krävs när du skapar “är lika med”-villkor. Notera att cellreferensen F5 används som andra argument. Det går lika bra att använda värdet inom citationstecken (“”). I det här fallet blir det dock svårt att ersätta cellreferensen med ett värde, då värdet behöver förändras när funktionen fylls nedåt.

Exempel 3 – Större än & villkor i en annan cell

I det här exemplet summeras större ordrar som överstiger beloppet 2000 kr. Här används cellen G6 som villkor i det andra argumentet.

Exempel 3: här används operatorn “>” som villkor, tillsammans med cellen direkt över cellen innehållande funktionen.

Exempel 4 – Inte lika med

Om du vill uttrycka villkor för “inte lika med” använder du operatorn “<>” inom citattecken (“”):

=SUMMA.OM(E6:E20;"<>Hämtad")
Exempel 4: här används operatorn inte lika med (“<>”) för att ta reda på totalbeloppet av de ordrar som inte är hämtade.

Exempel 5 – Tomma celler

SUMMA.OM kan beräkna summor baserat på tomma eller fyllda celler. Exempel:

=SUMMA.OM($C$5:$C$22;"";$D$5:$D$22)

summerar om cellen är tom,

=SUMMA.OM($C$5:$C$22;"<>";$D$5:$D$22)

summerar om cellen inte är tom.

Exempel 6 – Datum

Det enklaste sättet att använda SUMMA.OM med datum är att sätta in en referens till ett giltigt datum i en annan cell eller använda DATUM-funktionen. Exemplet nedan visar båda metoderna:

=SUMMA.OM($C$5:$C$22;">"&DATUM(2023;03;01);$D$5:$D$22)

ovan används funktionen DATUM och den logiska operatorn “&“. Nedan är tanken att DATUM-funktionen har ersatts av en cellreferensen helt enkelt:

=SUMMA.OM($C$5:$C$22;">"&G6;$D$5:$D$22)

Mer om funktionen SUMMA.OM

SUMMA.OM-funktionen returnerar summan av celler i ett område som uppfyller ett enda villkor. Det första argumentet är det cellområde som villkoret ska tillämpas på, det andra argumentet är själva villkoret och det sista argumentet är det område som innehåller värdena att summera. SUMMA.OM stöder logiska operatorer (>,<,<>,=) och så kallade jokertecken (* och ?) för delvis matchning.

SUMMA.OM är en av åtta funktioner i Excel som delar upp logiska villkor i två delar (cellområde + villkor). Därför är syntaxen som används för att skapa villkor annorlunda, och SUMMA.OM kräver ett cellområde. Man kan alltså inte använda en matris.

SUMMA.OM kan endast använda ett enstaka villkor. Behöver du tillämpa flera villkor kan du i stället använda funktionen SUMMA.OMF. Behöver du modifiera värden i argumentet för cellområdet som en del av ett logiskt test kan du använda funktionerna PRODUKTSUMMA eller FILTER.

Bra att veta om SUMMA.OM-funktionen

 • SUMMA.OM kan endast använda ett villkor. Använd funktionen SUMMA.OMF för att kunna använda flera villkor.
 • SUMMA.OM är inte skifteslägeskänslig. Funktionen gör inte skillnad på t ex “sköllersta”, “SKÖLLERSTA” och “Sköllersta”.
 • När summaområdet utelämnas summeras i stället cellerna i cellområdet, dvs första argumentet.
 • Textsträngar inom villkoren måste vara inom citat (“”), dvs. “Ekonomiavdelningen”, “>32”, osv.
 • Cellreferenser i villkor bör inte vara inom citattecken.
 • SUMMA.OM kräver ett cellområde – man kan inte använda en matris.

Mer läsning

Man lär sig mer om SUMMA.OM-funktionen i våra kurser Excelkurs Bas och Excelfunktioner Fördjupning!

 • SUMMA.OM-funktionen används i några exempel absoluta eller relativa cellreferenser. Se därför denna artikel.
 • Läs denna artikel för att se hur man löser kortaste vägen-problemet i Excel. Spoiler: SUMMA.OM används!
 • Har du en fråga eller vill lära dig mer om funktionen? Besök då vårt forum eller vår resursbank.
 • Vill du har fler Exceltips? På Learnesys blogg hittar du massvis av tips! Eller, prenumerera på vårt nyhetsbrev.
 • Till våra kurssidor →