Dela

Funktionen UNIK låter oss ta fram unika värden från ett cellområde på många olika sätt med hjälp av matrisfunktionalitet.

I vårt exempel har vi en personallista, där vi vill ta fram en lista över alla avdelningar som finns i företaget.

UNIK kommer att ge oss en lista, och var avdelning som finns i kolumnen kommer endast att visas en gång.

Vi börjar med att markera cellen vi vill ska vara högst upp på listan, och skriver in =UNIK och vänsterparentes.

Första argumentet är matrisen vi kommer att använda, vilket för oss endast kommer att vara Avdelningarna.

I andra argumentet anger vi om vi vill returnera unika kolumner eller rader.

Om vi hade visat avdelningarna horisontellt över kolumnerna istället för raderna som vi har det nu, hade vi här valt SANT.

Istället skriver vi in FALSKT för att visa att avdelningarna är inskrivna på raderna.

I tredje argumentet berättar vi för Excel om vi vill returnera alla de unika värdena som finns, eller om vi vill returnera de värden som endast uppstår en gång.

Vi provar att skriva in Sant, avslutar funktionen och trycker retur, och ser då att vi endast får fram Administration och Vaktmästare, då de endast uppstår en gång i avdelningslistan.

Vi går istället in i funktionen och ändrar till falskt, och när vi trycker retur har vi en fullständig lista över de avdelningar som finns i företaget.

Vi kan nu använda denna lista för andra funktioner, men ibland kan det bli lite klurigt eftersom man inte kan kopiera över resultaten till andra celler.

Därför markerar vi listan, och klistrar in värden i cellen högst upp.