Med snabb respons från Learnesy kommer våra anställda på kort tid igång med utbildningen.

"För Tre har Learnesy varit en smidig lösning då det med nyrekryteringar kontinuerligt uppstår nya behov i olika avdelningar. Med snabb respons från Learnesy kommer våra anställda på kort tid igång med utbildningen, och pedagogiken i utbildningar har gett en effektiv inlärning.  Vi är mycket nöjda över att ha Learnesy som leverantör av Excelutbildning."

Learnesy om samarbetet: Tre är ett företag med många nyanställningar löpande under året, och där vi på Learnesy med en flexibel lösning kan hjälpa till när det behövs.

Erika Falkemark, Head of Learning and Development - Tre
De korta lektionerna underlättar inlärningen och gör så att användaren lättare kan fokusera på områden där ökad kompetens behövs

"De korta lektionerna underlättar inlärningen och gör så att användaren lättare kan fokusera på områden där ökad kompetens behövs. En brist i många utbildningssystem är att användare kan uppleva att man får mycket som man redan kan, med följd att engagemang och intresse då sjunker."

Learnesy om samarbetet: 2017 tog IHM beslutet att alla YH-studenter ska gå igenom Learnesys kurs Excel Komplett. Läs mer om samarbetet i den här artikeln: IHM satsar stort på digitalt lärande

Tommy Persson - IHM
Att utbildningarna är online gör det tillgängligt för alla våra medlemmar och dessutom är de möjliga att genomföra direkt när behovet finns

"På FAR har vi alltid vetat om att det finns en efterfråga från våra medlemmar på Excelutbildning. Efter att ha testat Learnesys utbildning och sett deras struktur kände vi att det var en bra lösning att erbjuda våra medlemmar. Att utbildningarna är online gör det tillgängligt för alla våra medlemmar och dessutom är de möjliga att genomföra direkt när behovet finns."

Learnesy om samarbetet: I början av 2018 började FAR erbjuda Learnesys onlinekurser till sina medlemmar.  FAR har haft klassrumsutbildningar under många år men når med onlinelösningen ut till medlemmar över hela landet.

Ylva Djusberg - FAR
Learnesys Excelkurs möjliggör att studenterna lämnar Jönköping International Business School med relevanta kunskaper.

"Learnesys Excelkurs möjliggör att studenterna lämnar Jönköping International Business School med relevanta kunskaper. Därmed blir de attraktiva på arbetsmarknaden, både i Sverige och utomlands. Dessutom får man i kontakten med Learnesy alltid ett mycket bra bemötande och en snabb hantering av uppkomna frågor."

Learnesy om samarbetet: JIBS och Learnesy har ett samarbete sedan 2016 där ca 500 förstaårsstudenter på JIBS får tillgång till vår Excelkurs på engelska varje år.

Annika Lundqvist, Education Coordinator - Jönköping International Business School
Utbildningen har genomförts anpassad till verksamheten och HR har kunnat följa upp deras användning och resultat genom våra adminkonton

"Learnesys onlinekurser passar Boliden Area utmärkt då vi har många medarbetare som vill öka sin datavana. Genom Learnesy har Bolidenområdets anställda, oberoende av placeringsort kunnat utbilda sig med goda resultat. Utbildningen har genomförts anpassad till verksamheten och HR har kunnat följa upp deras användning och resultat genom våra adminkonton."

Learnesy om samarbetet: Sedan 2018 hjälper Learnesy Bolidenanställda på orterna Kristineberg, Boliden och Aitik. Från centralt håll kan Lena följa hur det går i utbildningarna per anställd.

Lena Drugge, Coordinator HR development - Boliden Mineral AB
Vi ger instruktioner om när kurserna ska vara klara och den enskilde medarbetaren lägger själv upp arbetet efter egen plan. Från centralt håll kan vi sedan följa upp så att de följer planen. Vi kan se att kurserna har lyft vår kompetens och effektivitet i Excel

"Anledningen till att Sigma valde Learnesy var främst för att deras Excelkurser håller hög kvalité. Vi har tagit in Excelpaketet till drygt 100 medarbetare på ca 10 orter runt om i Sverige. Vi ger instruktioner om när kurserna ska vara klara och den enskilde medarbetaren lägger själv upp arbetet efter egen plan. Från centralt håll kan vi sedan följa upp så att de följer planen. Vi kan se att kurserna har lyft vår kompetens och effektivitet i Excel."

Learnesy om samarbetet: Efter utvärdering av Excelpaketet valde Sigma att 2018 ta in det till anställda vid olika avdelningar. Genom ett strukturerat upplägg lyckades Sigma på kort tid få mer än hälften av de anställda att ta sig igenom alla kurser i paketet.

Dick Stenebo, Manager Mechanical Engineering - Sigma Industry
Pedagogiskt och tideffektivt!

"Jag har länge velat gå en Excelkurs men jag har inte fått ihop det tidsmässigt. Dessutom känns det som att en del kan jag redan och skulle behöva en utbildning anpassat efter mig. Det låter kanske omöjligt men det är precis vad Learnesy Excelkurs har kunnat göra för mig. Jag har fokuserat på mina svagheter och kunnat genomföra denna kurs när det passar mig bäst när som helst på dygnet och detta utan att det påverkar min arbetsvardag på något sätt. Jag använder Excel för att skapa topplistor, statistiska uppföljningar, sortimentlistor och en massa annat som underlättar mitt arbete. Rekommenderar starkt!"

Learnesy om samarbetet: Mikael var en av Learnesys tidigare användare. Han hade utmaningar med effektiviteten i sitt jobb då han arbetade mycket i Excel med inte hade erbjudits någon utbildning. Vi är glada för att vi fick hjälpa Mikael och Despec! 

Mikael Ay, Account Manager - Despec Sweden AB
Genom att även lägga till Learnesys utbildningar har vi sett att kunderna får mer ut av de produkter vi levererar idag vilket ger en win-win-win för Learnesy, oss och våra kunder.

"Vi på Advania ser att många av våra kunder inte utnyttjar alla möjligheter och den kapacitet som finns i de program och IT-lösningar vi levererar idag. Genom att även lägga till Learnesys utbildningar har vi sett att kunderna får mer ut av våra lösningar vilket ger en win-win-win för Learnesy, oss och våra kunder."

Learnesy om samarbetet: Advania är en stor aktör inom IT-lösningar, plattformar och molntjänster. För att deras kunder ska få bättre avkastning från deras IT-investeringar erbjuder Advania Learnesys onlinekurser som gör kunderna till bekväma och effektiva användare i IT-miljön.

Kalle Sander, Sales Manager - Advania Skolpartner
Då filmernas innehåll är kort och koncist är det lätt att hänga med och verkligen uppfatta allt som visas.

"Kursen har redan hjälpt oss väldigt mycket och alla är väldigt positivt inställda till att kursen är ett obligatoriskt moment för alla nya ekonomistudenter på Handels. Då näringslivet idag efterfrågar kunskaper i Excel, är det kanon att få gå en nätkurs där man har möjlighet att repetera något moment som uppfattas som svårt. Då filmernas innehåll är kort och koncist är det lätt att hänga med och verkligen uppfatta allt som visas. Det här har varit super för oss då Excel är så otroligt användbart, oavsett vad du kommer jobba med i framtiden."

Learnesy om samarbetet: Varje år för alla nyantagna studenter på Ekonomprogrammet och Logistikprogrammet på Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet tillgång till Learnesys kurser i Excel. Läs mer i artikeln från Civilekonomen.

Henrik Andersson, Amanda Jordestedt och Ludvig Johansson - Logistikprogrammet vid Handelshögskolan i Göteborg
Learnesys kurser löste ett problem som vi tampats med länge - nämligen hur man får alla i en klass med väldigt olika bakgrundskunskaper att få en utbildning som ligger på rätt nivå för just dem.

"Learnesys kurser är genomarbetade och pedagogiska verktyg för att få ibland ganska komplicerade saker att kännas både hanterbara och enkla. Vi har använt dem till våra ekonomiutbildningar med mycket gott resultat. Learnesys kurser löste ett problem som vi tampats med länge - nämligen hur man får alla i en klass med väldigt olika bakgrundskunskaper att få en utbildning som ligger på rätt nivå för just dem. Detta utan att varken stressa eller sinka sina klasskamrater. Vi är mycket nöjda med vårt samarbete med Learnesy."

Alvaro Foresti, Verksamhetschef - JENSEN yrkeshögskola
De korta lektionerna ger en effektivitet och ett fokus på att lära sig en specifik frågeställning

"En stor fördel med Learnesys utbildning är att jag kan följa respektive medarbetares utveckling och anpassa arbetsuppgifter till utbildningen för att säkerställa att vi får ut någonting praktiskt. Istället för att 10 medarbetare går till samma utbildning 3 dagar så kan vi här hela tiden se hur vi kan nyttja de olika delmomenten och ha vår egen hastighet i förhållande till andra arbetsuppgifter. De korta lektionerna ger en effektivitet och ett fokus på att lära sig en specifik frågeställning. Vi tycker det är bra!"

Krishan Kent, Group Puchasing Director - Orkla ASA
Learnesy har ett väldigt tydligt sätt att arbeta med sina kurser, vilket gör att det enkelt och roligt för medarbetarna att utvecklas inom Excel.

"Learnesy har ett väldigt tydligt sätt att arbeta med sina kurser, vilket gör att det enkelt och roligt för medarbetarna att utvecklas inom verktyget. Vi uppskattar mycket att man kan gå tillbaka till olika funktioner för att repetera moment om och om igen. Det gör det väldigt lätthanterligt vilket är en av de största anledningarna till att vi valde Learnesy."

Kristin Augustsson, Total Revenue manager - Hotel Riverton AB
Gunnebo valde Learnesy för att det är tidseffektivt och lättillgängligt!

"Vi använder Learnesy eftersom vi letade efter en utbildning som var tidseffektiv, lättillgänglig, och där vi kan gå tillbaka för att repetera och hitta och söka. Den som går kursen kan själv välja vilken nivå den går in på. Det har fungerat väldigt bra!"

Katrin Nilsson, Logistics Manager - Gunnebo Industries AB
Schenker valde Learnesy för att det är ett flexibelt sätt att utbilda sig på

"Schenker valde Learnesy för att det är ett flexibelt sätt att utbilda sig på, just att du väljer tid och plats, och då även vilken nivå du väljer att gå in på."

Niclas Anderson, Ocean Export Manager - DB Schenker
Jag gillar upplägget med många små lektioner och att man kan gå in då och då dels för att stärka sin kunskap, men också när man har ett praktiskt problem att lösa.

"Jag är glad att vi kan erbjuda våra deltagare på våra ekonomiutbildningar Learnesy's excelutbildning. Jag gillar upplägget med många små lektioner och att man kan gå in då och då dels för att stärka sin kunskap, men också när man har ett praktiskt problem att lösa. För oss ekonomer är Excel ett mycket viktigt verktyg som vi ofta inte använder på ett optimalt sätt."

Michael Andersson, Ägare - Taurus Ekonomiutbildning