Vill du ha gratis tillgång till vår kurs i Excelfunktioner?

Fyll i e-post och telefon så får du 7 dagar gratis tillgång till vår fördjupningskurs i funktioner!

Dela

För att kunna hitta värdet av en given kvartil, använder vi funktionen KVARTIL.

Funktionen har två argument: listan med nummer som vi vill hitta en kvartil för, och vilken kvartil vi vill hitta.

Vi skriver in Lika med, KVARTIL, markerar cellområdet, och sen skriver vi antingen en etta, tvåa, trea, eller fyra, beroende på vilken kvartil vi vill hitta.

Vi kommer att ge en etta.

Vi får fram numret 17.25, vilket betyder att 25 procent av listans värden är mindre än eller lika med 17.25.

Byter vi ut ettan till en trea, så får vi fram den tredje kvartilen.

Som vi ser så är 75% av listans värden 39.25 eller mindre.

Notera att detta också kan göras med PERCENTIL funktionen, genom att ha det andra argumentet vara 0.25, 0.5, 0.75 eller 1.

Denna lektion har gått igenom hur man kan använda funktionen KVARTIL.