🆕 Prova vår nya kursplanerare – en kalenderfunktion som planerar ditt dagliga lärande 📅 För mer info →

Dela

I denna lektion kommer vi att gå igenom funktionen som hittar årsavskrivningar, som skrivs ut ”ÅRS AVSKR”.

Funktionen skrivs ut på samma sätt som den Linjära avskrivningsfunktionen, förutom att varje betalnings periodnummer också behövs.

Vi skriver in Lika med, Årsavskrivning, markerar kostnaden, restvärdet, och livslängden, och gör dem till absoluta referenser under tiden.

Sen markerar vi även periodnumret till vänster.

Vi kopierar sen neråt för att se avskrivningsvärdet för varje period, vilket slutar med att substansvärdet är lika med restvärdet.

Som vi ser så är värdena inte alla desamma som i den Linjära avskrivningsfunktionen, och vi kan infoga ett diagram för att se linjens böjning.

I denna lektion har vi kollat in funktionen för Årsavskrivningssumman för en tillgång under en given period.