Dela ditt kursdiplom på LinkedIn under april månad och var med i utlottningen av fantastiska priser 🌞 Läs mer 👈

Dela

Linjär avskrivning är den enklaste avskrivningsfunktionen som Excel har att erbjuda, och skrivs ut som ”L I N, A V S K R”.

Eftersom avskrivningen är linjär, betyder det att alla avskrivningsvärden kommer att vara likadana.

Vi skriver in Lika med, Linjär avskrivning, markerar kostnaden, restvärdet, och livslängden, och gör dem alla till absoluta referenser under tiden.

Vi får fram ett värde på Tretton Tusen, Femhundra, vilket vi kan se är samma för samtliga perioder om vi kopierar neråt.

Tar vi en titt på Substansvärdedelen, kan vi se att värdet minskar stadigt tills det når Restvärdet ovan.

Vi kan infoga ett diagram för substansvärdena för att se att linjen är helt rak.

I denna lektion har vi gått igenom Linjär Avskrivning, den första av fem avskrivningsfunktioner inom Excel.