Vill du ha gratis tillgång till vår kurs i Excelfunktioner?

Fyll i e-post och telefon så får du 7 dagar gratis tillgång till vår fördjupningskurs i funktioner!

Dela

XMATCHING är en modern uppdatering av Excels PASSA funktion, som returnerar den relativa positionen av ett givet värde inom en område celler.

Skillnaden är att XMATCHNING är snäppet mer anpassbar och stadig, och erbjuder lite extra funktionalitet.

Vi har en personallista, sorterad först efter avdelning, och sedan fallande efter bruttolön, och vill se vem i var avdelning som tjänar minst.

Vi går till cellen till höger om Styrelsen och skriver in =XMATCHNING och vänsterparentes.

Första argumentet är letauppvärdet, där vi refererar till cell H6.

Andra argumentet är cellområdet som vi kommer att söka i, vilket för oss är avdelningarna.

Vi gör denna referens absolut eftersom vi kommer att kopiera formeln för var avdelning.

Tredje argumentet är matchningsläget, alltså om vi vill ha en exakt matchning, nästa mindre objekt eller nästa större objekt.

Vi vill hitta var avdelning, så vi skriver in en nolla för en exakt matchning.

Fjärde argument är sökläge, där vi kan ange om vi vill att funktionen söker från första till sista, sista till första, eller använder en så kallad binärsökning, vilket vi kommer att skippa för tillfället.

Att söka från sista till första är en av XMATCHNINGs uppdaterade förmågor, och eftersom vi vill se vem som tjänar minst använder vi detta sökläge genom att skriva in -1.

Vi avslutar funktionen och trycker retur, och ser 18 i rutan.

Detta betyder alltså att den person som hittades först i den omvända sökningen, vilket tack vare vår sortering är den som tjänar minst, finns på position 18.

Kopierar vi funktionen neråt ser vi positionerna för var avdelning.

För att nu hitta namnet på personen som tjänar minst ångrar vi kopieringen, och skapar en INDEX funktion.

Som första argument anger vi Namnen och gör referensen absolut, och anger XMATCHNING funktionen som andra argument.

Vi avslutar funktionen med högerparentes, trycker retur, och har nu namnet på den person i var avdelning som tjänar minst i bruttolön.