Dela ditt kursdiplom på LinkedIn under april månad och var med i utlottningen av fantastiska priser 🌞 Läs mer 👈

Dela

Den här lektionen och många andra finner man i Learnesys grundkurs Excelkurs Bas!

Excelfunktionen XLETAUPP är en modern och flexibel ersättning för äldre funktioner som LETARAD, LETAKOLUMN och LETAUPP. XLETAUPP stöder ungefärlig och exakt matchning, jokertecken (* ? ) för delvisa matchningar samt uppslag i både lodräta eller vågräta cellområden.

XLETAUPP-funktionens argument finns endast på engelska.

Ändamål

Hitta värden i ett område eller matris

Returvärde

Matchande värden från returmatris

Syntax

= XLETAUPP (lookup_value, lookup_array, return_array, [if_not_found], [match_mode], [search_mode])

Argument

lookup_value – Uppslagsvärdet.

lookup_array – Matrisen eller cellområdet som du vill söka i.

return_array – Matrisen eller cellområdet som ska returneras.

if_not_found – [valfritt] Värdet att returnera om ingen matchning hittas.

match_mode – [valfritt] 0 = exakt matchning (standard), -1 = exakt matchning eller närmsta minsta värde, 1 = exakt matchning eller närmsta största värde, 2 = jokerteckenmatchning.

search_mode – [valfritt] 1 = sökning från första till sista (standard), -1 = sökning från sista till första, 2 = binärsökning stigande, -2 = binärsökning fallande.

Användningsanteckningar

XLETAUPP är en modern ersättning för funktionen LETARAD. Det är en flexibel och mångsidig funktion som kan användas i en mängd olika situationer.

XLETAUPP kan hitta värden både i vertikala eller vågräta områden, kan utföra ungefärliga och exakta matchningar och stöder jokertecken (* ? ) för delvisa matchningar. Dessutom kan XLETAUPP söka efter data från det första värdet till det sista eller från det sista värdet till det första. Jämfört med äldre funktioner som LETARAD, LETAKOLUMN och LETAUPP erbjuder XLETAUPP flera fördelar.

Matchningstyp

Som standard kommer XLETAUPP att utföra en exakt matchning. Matchningsbeteendet styrs av det valfria argumentet match_type, som har följande alternativ:

MatchningstypBeteende
0 (standard)Exakt matchning. Kommer att returnera #SAKNAS! om ingen matchning hittas.
-1Exakt matchning eller nästa minsta objekt
1Exakt matchning eller nästa största objekt
2Jokertecken matchning (*, ? , ~)

Sökläge

Som standard börjar XLETAUPP söka från det första datavärdet till det sista. Sökläget styrs av det valfria argumentet search_mode, som har följande alternativ:

SöklägeBeteende
1 (standard)Sök från första värde till sista
-1Sök från sista värde till första (omvänd)
2Binära sök – värden sorterade i stigande ordning
-2Binära sök – värden sorterade i fallande ordning

Binära sökningar är snabba, men datan måste sorteras efter behov. Om vår data inte sorterats korrekt kan en binär sökning ge ogiltiga resultat som först ser helt normala ut.

Grundläggande exakt matchning

Som standard kommer XLETAUPP att utföra en exakt matchning. I exemplet nedan används XLETAUPP för att hämta försäljning baserat på en exakt matchning. Formeln i H5 är:

=XLETAUPP (I4;C5:C9;F5:F9)

Grundläggande ungefärlig matchning

Vill du aktivera en ungefärlig matchning anger du ett värde för argumentet match_mode.  I exemplet nedan används XLETAUPP för att beräkna en rabatt baserat på antal, vilket kräver en ungefärlig matchning. Formeln i G5 tar in -1 som sin match_mode för att aktivera en ungefärlig matchning med beteende “exakt matchning eller närmaste minsta”:

= XLETAUPP (F5;C5:C9;D5:D9;;-1)

Flera värden

XLETAUPP har möjlighet att returnera mer än ett värde samtidigt för samma matchning. Exemplet nedan visar hur man skapar en XLETAUPP-funktion för att returnera tre matchningsvärden, allt med en enda formel. Formeln i D5 är:

= XLETAUPP (C5;C8:C15;D8:F15)

Observera att returmatrisen (D8:F15) innehåller 3 kolumner: Förnamn, Efternamn och Avdelning. Alla tre värden returneras och spiller över i cellområdet D5:F5.

Tvåriktat uppslag

XLETAUPP kan användas för att utföra ett tvåriktat uppslag genom att lägga in en XLETAUPP inuti en annan. I exemplet nedan hämtar den “inre” XLETAUPP-funktionen en hel rad (alla värden för raden vid namn Glas), som då överlämnas till den “yttre” XLETAUPP som funktionens returmatris. Den yttre XLETAUPP hittar den lämpliga gruppen (C) och returnerar motsvarande värde som slutresultatet.

=XLETAUPP(J6;D4:G4;XLETAUPP(J5;C5:C9;D5:G9))

”Hittades inte” meddelande

Om XLETAUPP inte hittar något matchande värde returneras felet #SAKNAS!. Vill du i stället visa ett anpassat meddelande anger du ett värde för det valfria argumentet “if_not_found”, inom citattecken (“”). Vill du till exempel visa “Hittades inte” när ingen matchande film hittas i kalkylbladet nedan använder du denna formel:

=XLETAUPP(I4;C5:C9;F5:F9;”Hittades inte”)

Du kan anpassa det här meddelandet som du vill.

Komplexa villkor

I och med förmågan att hantera matriser internt kan XLETAUPP användas med tillsammans med komplexa villkor. I exemplet nedan matchar XLETAUPP den första posten i tabellen där:

  • kontot börjar med “x”
  • regionen är “öst”
  • månaden inte är mars:

=XLETAUPP(1;(VÄNSTER(C5:C16)=”x”)*(D5:D16=”öst”)*ICKE(MÅNAD(E5:E16)=3);C5:F16)

Förmåner med XLETAUPP

XLETAUPP erbjuder flera viktiga fördelar, särskilt jämfört med LETARAD:

XLETAUPP kan hitta både data till höger eller vänster om uppslagsvärden

XLETAUPP kan returnera flera resultat från en enstaka funktion

XLETAUPP kör som standard en exakt matchning (medan LETARAD kör som standard ungefärlig)

XLETAUPP fungerar både med lodrät och vågrät data

XLETAUPP kan genomföra en omvänd sökning (sist till första)

XLETAUPP kan returnera hela rader eller kolumner, i stället för endast ett värde

XLETAUPP kan jobba med matriser internt för att tillämpa komplexa villkor

Anteckningar

  • XLETAUPP kan fungera med både lodräta och vågräta matriser.
  • XLETAUPP returnerar #SAKNAS!-felet om uppslagsvärdet inte hittas.
  • Argumentet lookup_array måste ha en dimension som är kompatibel med argumentet return_array, annars uppstår ett värdefel.
  • Om XLETAUPP används mellan arbetsböcker måste båda arbetsböckerna vara öppna, annars returneras ett referensfel.

En av de nyare funktionerna i Excel är XLETAUPP. Funktionen XLETAUPP är mycket lik LETARAD och LETAKOLUMN, men till skillnad behöver vi inte ange ett index-värde för kolumner eller rader där vi hämtar värdet ifrån, utan vi anger ett område. Vi behöver inte heller ha värdet vi letar upp längst till vänster eller högst upp, vilket gör att funktionen är mera flexibel.

Vi ska i det här exemplet ta reda på skattesatsen och gruppen för en inkomst vi anger i cell F2. Vi går till cell H2 och skriver in XLETAUPP-funktionen. Det första argumentet är värdet vi letar upp, så vi markerar cellen där vi anger inkomst. Nästa argument är området där vi letar, och här anger vi cell C2 till C9. Vi går vidare och anger nu området som funktionen returnerar värden från. När vi använder XLETAUP behöver vi endast ange ett område där värden returneras från, vilket i vårt fall är alla celler i kolumn A och B. Vi är nu klara med alla argument som behövs för en XLETAUPP-funktion, men som vi ser kan vi även ange ytterligare argument.

Den första är värdet som returneras om vi inte hittar värdet vi letar upp. Vi skriver noll här.
Som nästa skriver vi 1 för exakt matchning, och ifall det inte finns returneras nästa större värde i listan. I sista argumentet skriver vi också 1 för att söka från första till sista.

Vi är nu klara med vår XLETAUPP-funktion så vi klickar på Enter och skriver in en inkomst på 36 000 dollar i cell G2 och ser att XLETAUPP-funktionen returnerar den rätta skattesatsen och skattegruppen.