Glada nyheter: under vecka 8 lanserar vi vår nya kursvy 🎉 För mer information, följ länken

VÄNSTER, HÖGER & EXTEXT

Se fler Excelfunktioner
Dela

Det finns tre olika sätt att dra ut vissa tecken från en cell som innehåller text.

Funktionen VÄNSTER drar från vänster sida, HÖGER från höger, och EXTEXT drar ut en del från vart som helst i texten.

Vi börjar med att skriva in Lika med, VÄNSTER, markera cellen vi vill använda, och skriva in antalet tecken vi vill dra ur från textens vänstersida.

Skriver vi in fyra, så returneras de fyra första tecken.

På samma sätt fungerar funktionen HÖGER.

Så om vi ersätter VÄNSTER med HÖGER så returneras textens fyra sista tecken.
EXTEXT funktionen, å andra hand, behöver tre argument.

Vi skriver in Lika med, EXTEXT, markerar cellen, och sedan skriver in från vart vi vill börja dra ut tecken.

Till exempel, skriver vi in en sexa så börjar funktionen att dra ut tecken från position sex.

Sen skriver vi in hur många tecken, med början vid position sex, vi vill dra ut.
Vi skriver in en trea, och får fram tre tecken från textens mitt.

I denna lektion har vi gått igenom funktionerna VÄNSTER, HÖGER och EXTEXT.