Glada nyheter: under vecka 8 lanserar vi vår nya kursvy 🎉 För mer information, följ länken

OCH & ELLER-funktioner

Se fler Excelfunktioner
Dela

Se även: | OM |

Den här lektionen tillsammans med många andra, hittar man i vår kurs Excelfunktioner Fördjupning!

Sammanfattning

Excels OCH-funktion är en logisk funktion som används för mer än ett villkor samtidigt. OCH returnerar antingen SANT eller FALSKT. För att testa om ett nummer i A1 är större än noll och mindre än 10, använd =OCH(A1>0;A1<10). OCH-funktionen kan användas inuti OM-funktionen för att undvika flera OM-satser och kan kombineras med ELLER-funktionen.

ELLER-funktionen returnerar SANT om något av de givna argumenten utvärderas som SANT, och returnerar FALSKT om alla tillhandahållna argument utvärderas som FALSKT. Till exempel, för att testa A1 för antingen “x” eller “y”, använd =ELLER(A1=”x”;A1=”y”). Även ELLER-funktionen kan användas för att undvika nästlade OM-funktioner.

Syfte
Testa flera villkor med OCH/ELLER.

Argument
logisk1 – det första villkoret eller logiska värdet att utvärdera
logisk2 – [frivillig] det andra villkoret eller logiska värdet att utvärdera

Returvärde
OCH – SANT om alla argument utvärderas som SANT; FALSKT om inte
ELLER – SANT om något av argumenten utvärderas som SANT; FALSKT om inte.

Syntax
=OCH(logisk1;[logisk2];…)
=ELLER(logisk1;[logisk2];…)


Hur använder man funktionerna OCH/ELLER i Excel?

Exempel 1 – Grundläggande användning

För att testa om ett godtyckligt värde i A1 är större än 0 och mindre än 10, kan du använda OCH på följande sätt:

=OCH(A1>0; A1<10)

Om båda villkoren stämmer kommer värdet SANT att returneras. Om inte returnerar funktionen FALSKT. På liknande sätt kan funktionen ELLER användas. Om värdet i cell A1 är 5, kan vi testa följande:

=ELLER(A1>0; A1>10)

Funktionen kommer här att returnera SANT då det räcker att endast ett villkor är uppfyllt.

Exempel 2 – OM med OCH/ELLER

OCH/ELLER används ofta i kombination med funktionen OM. I exemplet nedan har säljarna i Närke gjort sig förtjänt av en bonus om hen har sålt för ett värde över 5000kr.

excel-och-eller-1
Bild 1: visar hur man kan kombinera funktionerna OM & OCH.

På samma sätt kan man använda ELLER. Företaget vill nu istället ge samtliga säljare i Närke en bonus, samt alla säljare som har sålt för ett värde över 5000kr.

Bild 2: här har OCH bytts ut mot ELLER. Det innebär i det här fallet att samtliga säljare får bonus.

Mer om funktionen OCH/ELLER

OCH/ELLER används för att kontrollera mer än en logisk villkor samtidigt, upp till 255 villkor som tillhandahålls som argument. Varje argument (logisk1, logisk2, osv.) måste vara ett uttryck som returnerar SANT eller FALSKT eller ett värde som kan utvärderas som SANT eller FALSKT. Argumenten som tillhandahålls till OCH/ELLER-funktionerna kan vara konstanter, cellreferenser, matriser eller logiska uttryck.

OCH-funktionen kommer att utvärdera alla tillhandahållna värden och returnera SANT endast om alla värden utvärderas som SANT. Om något värde utvärderas som FALSKT kommer OCH-funktionen att returnera FALSKT. Observera: Excel kommer att utvärdera vilket tal som helst förutom noll (0) som SANT.

ELLER-funktionen returnerar SANT om något av de angivna argumenten utvärderas som SANT och returnerar FALSKT endast om alla tillhandahållna argument utvärderas som FALSKT. ELLER/OCH-funktionen kan användas som den logiska testen inuti OM-funktionen för att undvika inbäddade OM-satser och kan kombineras med OCH-funktionen.

ELLER-funktionen används för att kontrollera mer än en logisk villkor samtidigt, upp till 255 villkor som tillhandahålls som argument. Varje argument (logisk1, logisk2, osv.) måste vara ett uttryck som returnerar SANT eller FALSKT eller ett värde som kan utvärderas som SANT eller FALSKT. Argumenten som tillhandahålls till OR-funktionen kan vara konstanter, cellreferenser, matriser eller logiska uttryck.

Bra att veta om OCH/ELLER-funktionerna

  • Varje logiskt villkor måste utvärderas som SANT eller FALSKT eller vara matriser eller referenser som innehåller logiska värden.
  • Textvärden eller tomma celler som tillhandahålls som argument ignoreras.
  • OCH/ELLER-funktionerna kommer att returnera #VÄRDEFEL! om inga logiska värden hittas.

Mer läsning

Man lär sig mer om OCH/ELLER i vår kurs Excelfunktioner Fördjupning!

Denna lektion kommer att gå igenom hur man använda OCH funktionen.

Den används inom en OM-funktion, och returvärdet blir SANT endast om alla givna villkor är sanna.

Vi kommer också att ta en titt på ELLER funktionen, vars returvärde blir SANT om en eller fler villkor är sanna.

OCH funktionen har två argument: de två villkoren som ska verifieras.

I vårt exempel kommer vi att se om värdena i både B8 och B9 är större än 10.

Vi skriver in Lika med, OM, och börjar OCH funktionen inom OM funktionen.

Vi skriver in våra två villkor… ”S” om det är SANT, och ”F” om det är FALSKT.

Slutresultatet är falskt, eftersom båda villkoren måste anses vara sanna för att returvärdet ska vara SANT.

ELLER funktionen är lik OCH funktionen, förutom att endast ett argument måste vara sant för returvärdet att vara sant.

Vi går in i funktionen, och ersätter OCH med ELLER… Så ser vi att returvärdet har nu blivit SANT.

I denna lektion har vi gått igenom OCH och ELLER funktionerna.