🏆 TÄVLING: Var med i utlottningen av alla våra kurser, samt en iPad. Läs mer 👉 här 👈

OCH & ELLER-funktioner

Se fler Excelfunktioner
Dela

Denna lektion kommer att gå igenom hur man använda OCH funktionen.

Den används inom en OM-funktion, och returvärdet blir SANT endast om alla givna villkor är sanna.

Vi kommer också att ta en titt på ELLER funktionen, vars returvärde blir SANT om en eller fler villkor är sanna.

OCH funktionen har två argument: de två villkoren som ska verifieras.

I vårt exempel kommer vi att se om värdena i både B8 och B9 är större än 10.

Vi skriver in Lika med, OM, och börjar OCH funktionen inom OM funktionen.

Vi skriver in våra två villkor… ”S” om det är SANT, och ”F” om det är FALSKT.

Slutresultatet är falskt, eftersom båda villkoren måste anses vara sanna för att returvärdet ska vara SANT.

ELLER funktionen är lik OCH funktionen, förutom att endast ett argument måste vara sant för returvärdet att vara sant.

Vi går in i funktionen, och ersätter OCH med ELLER… Så ser vi att returvärdet har nu blivit SANT.

I denna lektion har vi gått igenom OCH och ELLER funktionerna.