Vill du ha gratis tillgång till vår kurs i Excelfunktioner?

Fyll i e-post och telefon så får du 7 dagar gratis tillgång till vår fördjupningskurs i funktioner!

Dela

Funktionen PERIODER returnerar antalet betalningar på ett givet belopp som måste göras, för att kunna återbetala ett lån.

Multiplicerar vi de 15 år vi har att återbetala lånet med 12 så får vi vårat ursprungliga antal perioder på 180 månadsbetalningar.

Men om vi inte har möjligheten att göra detta så kan vi använda funktionen PERIODER.

Vi skriver in Lika med, PERIODER, och markera räntan; betalningsbeloppet; nuvärdet; och slutvärdet.

Vi får då tillbaka samma värde som tidigare, men vi har nu möjligheten att förändra beloppet vi vill betala per period, och få fram antalet perioder som krävs för att betala tillbaka lånet.

Till exempel, om vi istället vill betala 2500 kronor i månaden, kommer vi att ha återbetalt lånet i precis under 25 månader, vilket är mindre än tre år.

I denna lektion har vi visat hur man hämtar antalet perioder som behövs för att betala tillbaka ett lån, genom att använda funktionen PERIODER.