🆕 Prova vår nya kursplanerare – en kalenderfunktion som planerar ditt dagliga lärande 📅 För mer info →

Vill du ha gratis tillgång till vår kurs i Excelfunktioner?

Fyll i e-post och telefon så får du 7 dagar gratis tillgång till vår fördjupningskurs i funktioner!

Dela

För att beräkna sista dagen i en viss månad, så kan vi använda SLUTMÅNAD funktionen.

Funktionen har två argument: Datumet vars månads sista dag vi vill finna, och antalet månader från detta datum som vi vill applicera funktionen.

Till exempel, vi vill hitta sista dagen i den nuvarande månaden.

Vi skriver in Lika med, SLUTMÅNAD, markera dagens datum, och skriv in en nolla.

Vi ser att sista dagen i juni är den trettionde.

För att få fram den sista dagen i nästa månad kan vi helt enkelt ersätta nollan med en etta, och vi ser att Juni har 30 dagar.

Vi kan också ta bort månader formeln. Vi ersätter ettan med minus 4 för att få fram den sista Januari.

Denna lektion har visat hur man hämtar en månads sista dag genom att använda SLUTMÅNAD funktionen.