Vill du ha gratis tillgång till vår kurs i Excelfunktioner?

Fyll i e-post och telefon så får du 7 dagar gratis tillgång till vår fördjupningskurs i funktioner!

Dela

I denna lektion kommer vi att ta en titt på funktionen FÖRSKJUTNING, som returnerar ett visst cellområde.

Funktionen har fem argument: En ursprunglig cell, vilket för oss kommer att vara C7.

Hur många rader ner… och kolumner till höger av denna cell vi vill referera till.

Vi anger då vårt refererade cellområdes höjd… och bredd.

Nu refererar vi alltså till en enkel cell som är fyra raden ner, och en kolumn till höger om cell C7.

Notera at om man anger negativa nummer som cellområdets position, så resulterar det med att man istället refererar uppåt eller åt vänster.

Att ha ett värde större än ett som höjden eller bredden, fungerar endast om vi använder funktionen på något sätt.

Till exempel kan vi lägga in FÖRSKJUTNING funktionen i en MEDEL funktion… och ange cellområdets höjd och bredd som två, för att hämta dessa fyra cellers medel.

Vi har denna lektion visat hur man kan använda funktionen FÖRSKJUTNING.