GDPR Policy

Information om personuppgiftsbehandling

1. Introduktion

Det här dokumentet innehåller information om behandling av personuppgifter inom ramen för vår användning av kunddata. I informationen refererar “du” och “dina” till den person vars personuppgifter vi kan komma att behandla och som är vår kund, representerar vår kund eller är en besökare på vår webbplats.

2. Allmänt

Learnesy AB är personuppgiftsansvarig i enlighet med dataskyddsförordningen (2016/679). Denna information om personuppgiftsbehandling förklarar hur vi hanterar insamling, behandling, användning och delning av dina personuppgifter (med personuppgifter menas all information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person.)

Hos Learnesy AB, tillämpas följande grundläggande principer avseende personuppgiftsbehandling:

• Vi är hänsynsfulla angående de personuppgifter vi ber dig om och de personuppgifter vi samlar in om dig.
• Vi lagrar dina personuppgifter under den tid som vi har anledning att behålla dem.
• Vi avser att förenkla din möjlighet att få kontroll över dina personuppgifter.
• Vi strävar efter full transparens avseende hur vi samlar in, använder och delar dina personuppgifter.

3. Vilken information samlar Learnesy AB in om dig?

För att fullgöra begäran från våra kunder, besökare på vår webbplats eller från våra återförsäljare kan du bli ombedd att lämna någon eller några av dessa uppgifter:
• Ditt namn
• Ditt personnummer
• Din e-postadress
• Din postadress
• Din leveransadress
• Ditt telefonnummer
• Dina kontaktuppgifter

4. När samlar Learnesy AB in din information?

Vi samlar in dina personuppgifter när köper eller beställer en kurs. Vi samlar även in uppgifter när du t.ex frivilligt fyller i någon av våra, träffar oss, ger oss feedback och deltar i tävlingar. Information om webbsideanvändning samlas in via cookies. När du registrerar dig för nyhetsbrev kommer din e-postadress och, om nödvändigt, ditt namn användas för våra egna marknadsföringsändamål fram till dess att du avslutar prenumerationen. Du kan när som helst avsluta prenumerationen av nyhetsbrev.

5. Hur använder Learnesy AB din information?

Vi samlar in och behandlar uppgifter om dig enbart för fastställda ändamål. Dessa är följande:
• Behandla din beställning 
• Hantera ditt kundkonto
• Behandla betalningar
• Leverera kurser
• Skicka information, nyheter och erbjudanden
• Förbättra kvaliteten på våra produkter och utveckla nya produkter
Alla personuppgifter behandlas med beaktande av konfidentialitet. De insamlade personuppgifterna kommer att behandlas, användas och lagras endast för ändamålet med behandlingen samt utförandet av din beställning och marknadsföringsaktiviteter.

Vi behandlar dina personuppgifter endast för ändamålen ovan och alltid med stöd av en laglig grund. Vid en privatpersons köp av våra produkter (dvs ändamålen behandling av beställning, hantering av konto, behandling av betalning och leverans av kurser) behandlar vi dina personuppgifter för att fullgöra ditt avtal med oss. Vid resterande ändamål eller då vår kund är en juridisk person utgör vårt berättigade intresse att utveckla våra tjänster och produkter den lagliga grunden.
Om det är nödvändigt kommer dina personuppgifter överföras till våra tjänsteleverantörer. Personuppgifterna kommer i sådant fall endast behandlas och användas av dem för de överenskomna ändamålen. Learnesy AB kommer inte att olagligen dela din information med företag utanför vår grupp.

6. Registrerades rättigheter

Du har rätt till att begära information om dina personuppgifter som vi behandlar. Du har rätt att när som helst begära rättelse eller radering av dina uppgifter som du anser vara felaktiga. Se kontaktuppgifter nedan.

7. Cookies

En cookie är en textfil med anonymiserad information som inkluderar en unik användaridentifikation.

8. Andra webbsidor

Vår webbsida kan innehålla länkar till andra webbsidor. Learnesy AB är inte ansvariga för innehåll på externa webbsidor även om länkar hänvisar till dem.

9. Kontakta oss

Om du har en fråga, till Learnesy AB angående hur dina personuppgifter har behandlats eller överklaga ett beslut, kan du kontakta oss via [email protected]