🆕 Prova vår nya kursplanerare – en kalenderfunktion som planerar ditt dagliga lärande 📅 För mer info →

Dela

För att kunna avrunda ett nummer i Excel, så kan vi använda funktionen AVRUNDA.

Funktionen har två argument: Numret vi vill avrunda, och hur många decimaler vi vill ha i det nya numret.

Så vi skriver in Lika med, AVRUNDA, markerar numret vi vill avrunda, och sen skriver in antalet decimaler vi vill ha, vilket för oss kommer att vara 2.

Notera att 1, 2, 3, och 4 avrundas neråt, medans 5 till 9 avrundas uppåt.

Vi kan förändra det andra argumentet till vilket nummer som helst, inklusive noll för att få fram närmsta heltal… Eller, till exempel, minus 1 för att få närmsta tiotal… eller 2 för närmsta hundratal.

I denna lektion har vi kollat in funktionen AVRUNDA, som avrundar nummer enligt ett givet antal decimaler.