Vill du ha gratis tillgång till vår kurs i Excelfunktioner?

Fyll i e-post och telefon så får du 7 dagar gratis tillgång till vår fördjupningskurs i funktioner!

Dela

Det finns två olika sätt att jämföra text i Excel.

Funktionen EXAKT känner av skillnaden mellan stora och små bokstäver, medans en formel med ett lika med tecken inte gör det.

Båda metoderna returnerar antingen SANT eller FALSKT beroende på likheten mellan de två texterna.

Vi skriver in Lika med, EXAKT, och sen markerar de två texter vi vill jämföra, B8 och C8.

Vi kopierar sedan neråt.

Endast de texter som är exakt likadana vad gäller skiftläge anses vara Sanna enligt EXAKT funktionen.

Däremot, om vi inte vill att jämförelsen drivs av skiftläget så kan vi helt enkelt skriva in Lika med, B8, Lika med, C8, och kopiera neråt.

Vi ser då att endast textens stavelse har betydelse i om funktionen returnerar SANT eller FALSKT.

I denna lektion har vi tagit en titt på två sätt att jämföra text i Excel.