SEKVENS

Tillbaka till alla funktioner

SEKVENS funktionen genererar ett givet antal rader och kolumner som innehåller en lista över löpande numrering.

Med denna funktion kan vi skapa listor som räknar uppåt eller neråt med givna mellanrum, men funktionens standard är att räkna 1, 2, 3, 4, 5, och så vidare.

Vi börjar med att skapa den enklaste versionen av funktionen, och skriver in =Sekvens och vänsterparentes

Första argumentet är antalet rader vi vill ha, och vi väljer 10, och högerparentes, vilket ger oss 10 rader med standardnumreringen.

Vi går in i funktionen och ser att argument nummer två bestämmer hur många kolumner vi ska ha, och här skriver vi in 5.

VI har nu en matris med 10 rader och 5 kolumner, och vi ser att siffrorna räknas åt höger och startar om på nästa rad.

Vi går in igen och ser att tredje argumentet bestämmer på vilken siffra vi vill börja, så här provar vi att skriva in 10.

VI ser att det är samma numrering som förr, men plus 10.

Vi kan ändra detta nummer till -10 för att börja där istället.

VI går in åter igen och ser på fjärde argumentet.

Här bestämmer vi mängden som varje efterföljande värde i matrisen kommer att ökas med.

Låter vi detta stå tomt blir det som sagt 1, men vi provar att skriva in 3, och trycker retur.

Vi ser då att var siffra nu istället stiger med tre.

Som ett praktiskt exempel kan vi använda SEKVENS för att skriva ut årets månader i rad.

För detta måste vi använda TEXT funktionen, så vi skriver in =TEXT, vänsterparentes.

Som första argument anger vi en DATUM funktion, och som första argument i den anger vi en ÅR funktion, som vi bestämmer ska ta in dagens datum.

Som andra argument i DATUM funktionen skapar vi en SEKVENS funktion med 1 rad och 12 kolumner, en för var månad, och som tredje argument anger vi en etta för att börja med januari.

Vi avslutar DATUM funktionen och går in på TEXT funktionens andra argument, där vi skriver in ”mmm” inom citattecken för att ange formatet vi vill visa månaderna i.

Vi avslutar och trycker retur, och har nu en dynamiskt uppdaterad lista månader, där månaderna som visas alltid kommer att vara i det nuvarande året.

Populära kurser

Gratis Excelkurs

Excel på en timme!

Vår kurs Excel på en timme är en gratiskurs för dig som snabbt vill gå från nybörjare till att behärska vardagliga Excelutmaningar....

Excelkurs Bas

Allt du behöver kunna om Excel i en kurs

Excelkurs Bas är Learnesys populära grundkurs i Excel. Detta är en väldigt omfattande kurs som riktar sig till den som...

Excelfunktioner Fördjupning

Lär dig över 100 användbara Excelfunktioner

Lär dig att på ett effektivt sätt hantera databaser, rensa text i celler och hämta in värden från andra tabeller....

Pivottabeller Fördjupning

Analysera data i Excel med Pivottabeller

Du lär dig snabbt och effektivt att sätta upp och analysera databaser. När du väl kan analysera data på en...

Vi hjälper dig att välja rätt onlinekurser för företaget

SQL Bas

Lär dig grunderna och mera i SQL och MySQL

SQL är standardspråk för att kommunicera med en databas som använder sig av en SQL-server. Med SQL kan man hämta,...

Power BI Bas

Skapa dashboards och analysera data med PowerBI

Skapa dynamiska rapporter och visualiseringar över stora mängder data med hjälp av DAX-formler. I kursen skapas en fullständig rapport från...

Power Pivot och DAX

Power Pivot och DAX-formler i Excel

Med Power Pivot och DAX kan du modellera data, visualisera stordata samt enkelt och effektivt göra analyser för att få viktiga insikter. DAX (Data Analysis...

Power Query Bas

Lär dig hämta och omvandla data med Power Query

Power Query – eller Hämta och transformera – är Excels datahanteringsverktyg. Bland annat används Power Query för att importera, bearbeta...

Vi hjälper dig att välja rätt onlinekurser för företaget

Yrkesinriktade kurser

Excel för ekonomer

En anpassad Excelkurs för dig som är ekonom

Excel är ett användbart verktyg, i synnerhet för dig som jobbar inom ekonomi. Vi har därför skapat en unik och...

Excel för inköpare & logistiker

En yrkesanpassad kurs i Excel för dig inom inköp och logistik

Därför har vi tillsammans med branschorganisationer och verksamma i rollen tagit fram en Excelkurs som är anpassad för dig som...

Excel för säljare

Lyft ditt säljresultat med Excel

Lär dig de mest relevanta delarna i Excel på ett tidseffektivt sätt. Fyll i kunskapsluckorna och förhindra onödiga flaskhalsar. Lär...

Oftast fungerar våra kurser bra som dom är, men ibland kan det vara värt att specialanpassa en kurs. Kontakta oss så berättar vi mer.

Kontakta oss