Dela

SEKVENS funktionen genererar ett givet antal rader och kolumner som innehåller en lista över löpande numrering.

Med denna funktion kan vi skapa listor som räknar uppåt eller neråt med givna mellanrum, men funktionens standard är att räkna 1, 2, 3, 4, 5, och så vidare.

Vi börjar med att skapa den enklaste versionen av funktionen, och skriver in =Sekvens och vänsterparentes

Första argumentet är antalet rader vi vill ha, och vi väljer 10, och högerparentes, vilket ger oss 10 rader med standardnumreringen.

Vi går in i funktionen och ser att argument nummer två bestämmer hur många kolumner vi ska ha, och här skriver vi in 5.

VI har nu en matris med 10 rader och 5 kolumner, och vi ser att siffrorna räknas åt höger och startar om på nästa rad.

Vi går in igen och ser att tredje argumentet bestämmer på vilken siffra vi vill börja, så här provar vi att skriva in 10.

VI ser att det är samma numrering som förr, men plus 10.

Vi kan ändra detta nummer till -10 för att börja där istället.

VI går in åter igen och ser på fjärde argumentet.

Här bestämmer vi mängden som varje efterföljande värde i matrisen kommer att ökas med.

Låter vi detta stå tomt blir det som sagt 1, men vi provar att skriva in 3, och trycker retur.

Vi ser då att var siffra nu istället stiger med tre.

Som ett praktiskt exempel kan vi använda SEKVENS för att skriva ut årets månader i rad.

För detta måste vi använda TEXT funktionen, så vi skriver in =TEXT, vänsterparentes.

Som första argument anger vi en DATUM funktion, och som första argument i den anger vi en ÅR funktion, som vi bestämmer ska ta in dagens datum.

Som andra argument i DATUM funktionen skapar vi en SEKVENS funktion med 1 rad och 12 kolumner, en för var månad, och som tredje argument anger vi en etta för att börja med januari.

Vi avslutar DATUM funktionen och går in på TEXT funktionens andra argument, där vi skriver in ”mmm” inom citattecken för att ange formatet vi vill visa månaderna i.

Vi avslutar och trycker retur, och har nu en dynamiskt uppdaterad lista månader, där månaderna som visas alltid kommer att vara i det nuvarande året.