ANTALV-funktionen

Returnerar antalet celler med data i ett cellområde