Dela ditt kursdiplom på LinkedIn under april månad och var med i utlottningen av fantastiska priser 🌞 Läs mer 👈

ANTALV-funktionen

Se fler Excelfunktioner
Dela

Denna lektion kommer att gå igenom ANTALV funktionen, som räknar ihop antalet ifyllda celler i ett cellområde.

Funktionen har endast ett argument: cellområdet där vi vill räkna antalet ifyllda celler.
Vi skriver in Lika med, ANTALV, och markerar området.

Det visar sig att det finns sex ifyllda celler i området.

I denna lektion har vi tagit en titt på hur man använder ANTALV funktionen, som räknar antalet ifyllda celler i ett cellområde.