Dela ditt kursdiplom på LinkedIn under april månad och var med i utlottningen av fantastiska priser 🌞 Läs mer 👈

Dela

I denna lektion kommer vi att gå igenom funktionen INDIREKT, som returnerar ett refererat värde baserat på en rad text.

I denna situation, om vi helt enkelt hade skrivit in Lika med, och markerat cell D4, hade returvärde blivit B7.

Men om vi skriver in Lika med, INDIREKT, och sen markerar cell D4, så returneras istället värdet i cell B7, vilket är 56.

Om vi ersätter D4 med E4, returneras värdet i cell B16 istället.

INDIREKT kan användas inom uträkningar, såsom MEDEL eller SUMMA.

Vi kan skriva in Lika med, SUMMA, påbörja INDIREKT funktionen, och markera cell D4.

För att summera alla värdena mellan B7 och B16, men referera cellerna D4 och E4 istället, behöver vi skriva in ett Et-tecken, ett kolon inom citattecken, ett till Et-tecken, och sen markera cell E4.

I denna lektion har vi kollat in hur man kan få fram värden i celler baserat på en textrad, genom att använda funktionen INDIREKT.