SLUMPMATRIS

Tillbaka till alla funktioner

SLUMPMATRIS skapar en lista med ett angivet antal slumpade värden.

I denna lektion vill vi få fram 15 slumpmässiga namn från vår personallista, uppdelat i tre kolumner med 5 namn per kolumn.

Med SLUMPMATRIS och INDEX kan vi bestämma exakt hur många namn kommer att visas i separata celler.

Vi kommer först att skapa SLUMPMATRIS funktionen, som kommer att returnera namnens motsvarande positionsnummer.

Vi går in i cellen vi vill ha högst upp i listan och skriver in =SLUMPMATRIS och vänsterparentes.

Första respektive andra argumenten är antalet rader och kolumner vi vill ha, vilket för oss blir 5 och 3.

Tredje argumentet är det minsta möjliga värdet vi vill ha, vilket för oss blir 1.

Fjärde och sista argumentet kommer att vara maxantalet positioner som kommer att finnas, och för detta skapar vi en ANTALV funktion, med alla namnen som argument.

Detta säkerställer att vi inte får fram positionsnummer som inte finns med i namnlistan.

Som fjärde argument måste vi ange om vi vill ha heltal eller inte, vilket vi vill, så vi skriver in SANT.

Vi avslutar funktionen, trycker retur, och har tre kolumner och fem rader med nummer mellan 1 och antalet namn som finns.

Vi lägger nu in en Indexfunktion, med namnlistan som första argument, och SLUMPMATRIS funktionen som andra argument.

När vi avslutar funktionen med högerparentes och trycker retur har vi nu en lista slumpade namn.

Kom ihåg att eftersom värdena är slumpade kommer cellerna att uppdateras varje gång någonting annat i arket uppdateras, så det kan vara praktiskt att kopiera cellerna och klistra in värden för att bevara namnen som de är.

Populära kurser

Gratis Excelkurs

Excel på en timme!

Vår kurs Excel på en timme är en gratiskurs för dig som snabbt vill gå från nybörjare till att behärska vardagliga Excelutmaningar....

Excelkurs Bas

Allt du behöver kunna om Excel i en kurs

Excelkurs Bas är Learnesys populära grundkurs i Excel. Detta är en väldigt omfattande kurs som riktar sig till den som...

Excelfunktioner Fördjupning

Lär dig över 100 användbara Excelfunktioner

Lär dig att på ett effektivt sätt hantera databaser, rensa text i celler och hämta in värden från andra tabeller....

Pivottabeller Fördjupning

Analysera data i Excel med Pivottabeller

Du lär dig snabbt och effektivt att sätta upp och analysera databaser. När du väl kan analysera data på en...

Vi hjälper dig att välja rätt onlinekurser för företaget

SQL Bas

Lär dig grunderna och mera i SQL och MySQL

SQL är standardspråk för att kommunicera med en databas som använder sig av en SQL-server. Med SQL kan man hämta,...

Power BI Bas

Skapa dashboards och analysera data med PowerBI

Skapa dynamiska rapporter och visualiseringar över stora mängder data med hjälp av DAX-formler. I kursen skapas en fullständig rapport från...

Power Pivot och DAX

Power Pivot och DAX-formler i Excel

Med Power Pivot och DAX kan du modellera data, visualisera stordata samt enkelt och effektivt göra analyser för att få viktiga insikter. DAX (Data Analysis...

Power Query Bas

Lär dig hämta och omvandla data med Power Query

Power Query – eller Hämta och transformera – är Excels datahanteringsverktyg. Bland annat används Power Query för att importera, bearbeta...

Vi hjälper dig att välja rätt onlinekurser för företaget

Yrkesinriktade kurser

Excel för ekonomer

En anpassad Excelkurs för dig som är ekonom

Excel är ett användbart verktyg, i synnerhet för dig som jobbar inom ekonomi. Vi har därför skapat en unik och...

Excel för inköpare & logistiker

En yrkesanpassad kurs i Excel för dig inom inköp och logistik

Därför har vi tillsammans med branschorganisationer och verksamma i rollen tagit fram en Excelkurs som är anpassad för dig som...

Excel för säljare

Lyft ditt säljresultat med Excel

Lär dig de mest relevanta delarna i Excel på ett tidseffektivt sätt. Fyll i kunskapsluckorna och förhindra onödiga flaskhalsar. Lär...

Oftast fungerar våra kurser bra som dom är, men ibland kan det vara värt att specialanpassa en kurs. Kontakta oss så berättar vi mer.

Kontakta oss