Dela ditt kursdiplom på LinkedIn under april månad och var med i utlottningen av fantastiska priser 🌞 Läs mer 👈

Dela

| SLUMP | SLUMP.MELLAN |

Den här lektionen tillsammans med många andra, hittar man i vår kurs Excelfunktioner Fördjupning!

Sammanfattning

Excel-funktionen SLUMPMATRIS genererar en matris med slumpmässiga nummer mellan två värden. Storleken på matrisen anges med argumenten för rader och kolumner. De genererade värdena kan antingen vara decimaltal eller heltal.

Syfte
Returnera en matris med slumpmässiga nummer

Argument
rader – [frivilligt] antal rader
kolumner – [frivilligt] antal kolumner
min – [frivilligt] minsta värde
max – [frivilligt] största värde
heltal – [frivilligt] heltal. Boolesk, SANT eller FALSKT

Returvärde
En matris med slumptal

Syntax
=SLUMPMATRIS([rader]; [kolumner]; [min]; [max]; [heltal])


Hur använder man funktionen SLUMPMATRIS i Excel?

Exempel 1 – Grundläggande användning

SLUMPMATRIS fungerar på samma sätt som funktionen SLUMP() om man utelämnar samtliga argument:

=SLUMPMATRIS()

Precis som med SLUMP erhålls ett slumptal mellan 0 och 1, t ex “0,0596685424491312”.

Använd de två första argumenten för att definiera hur många kolumner respektive rader som önskas:

=SLUMPMATRIS(10;1)
=SLUMPMATRIS(1;10)

Det här kommer att resultera i en slumpmatris med slumptal fördelade på 10 rader, respektive 10 kolumner.

För att ange ett intervall för vilket funktionen ska generera slumptal ifrån, använd det tredje och fjärde argumentet. Använd förslagsvis det femte för att bara erhålla heltal.

=SLUMPMATRIS(10;1;1;100;1)

Exempel 2 – Slumpmässiga datum

Funktionen SLUMPMATRIS är väldigt användbar för att generera data. Bland annat kan man väldigt enkelt generera slumpmässiga datum på följande vis:

=SLUMPMATRIS(10;1;"2023-01-01";"2023-12-31")

Det enda som återstår är att formatera dessa tal som datum.

Exempel 3 – Slumpmässigt urval

Ett annan exempel där funktionen SLUMPMATRIS är väldigt användbar är för att dra urval från en population. För att dra ett slumpmässigt urval av storlek n, används SLUMPMATRIS tillsammans med INDEX.

slumpmatris-index-excel
Exempel 3a: visar hur man med SLUMPMATRIS kan dra ett slumpmässigt urval av godtycklig storlek.

Notera dock att det här urvalet är med återläggning. Dvs, samma värde kan förekomma flera gånger.

slumpmatris-index-excel-2
Exempel 3b: notera hur ett värde kan förekomma flera gånger. Detta går att komma runt med nästa exempel.

Exempel 4 – Slumpmässigt urval utan återläggning

För att återskapa “Exempel 3” utan återläggning kan man använda följande formel i bilden nedan. Detta innebär att ett värde endast kommer förekomma en gång under kolumnrubriken “Produktionslina”. Den här formeln använder sig av – förutom SLUMPMATRIS och INDEX – även av SORTERAEFTER, ANTALV och SEKVENS.

excel-slumpmässigt-osu
Exempel 4: med den här formeln drar man ett slumpmässigt urval utan återläggning. Den generiska formeln är =INDEX(SORTERAEFTER(F6:F20;SLUMPMATRIS(ANTALV(F6:F20)));SEKVENS(9)).

Exempel 5 – Sortera en lista slumpmässigt

Med SLUMPMATRIS och SORTERAEFTER kan man sortera en lista slumpmässigt. Detta illustreras i bilden nedan. Notera här att även funktionen RADER. Vad RADER gör är att den returnerar antal rader i en matris eller i ett område.

slumpmatris-sorteraefter-excel
Exempel 5: i detta exempel sorteras en lista slumpmässigt för att etablera en turordning.

Mer om funktionen SLUMPMATRIS

Funktionen SLUMPMATRIS genererar en matris med slumpmässiga nummer mellan två värden. Storleken på matrisen bestäms av argumenten för rader och kolumner. Som standard returnerar SLUMPMATRIS en matris med slumpmässiga nummer mellan 0 och 1. SLUMPMATRIS kommer att generera heltal när argumentet för heltal är inställt på SANT. Då SLUMPMATRIS är en matrisfunktion, kommer värdena “spilla” till intilliggande celler.

SLUMPMATRIS-funktionen tar fem argument, varav inget är obligatoriskt: rader, kolumner, min, max och heltal. Som standard är rader, kolumner och max inställda på 1, medan min är inställt på 0 och heltal är inställt på FALSKT.

SLUMPMATRIS är en volatil funktion och kan orsaka prestandaproblem i stora eller komplexa arbetsböcker.

Bra att veta om SLUMPMATRIS-funktionen

  • SLUMPMATRIS är nära besläktad med funktionerna SLUMP och SLUMP.MELLAN.
  • SLUMPMATRIS är en volatil funktion.
  • SLUMPMATRIS är en dynamisk matrisfunktion, vilket kan generera felkoden #SPILL!.

Mer läsning

Man lär sig mer om SLUMPMATRIS-funktionen i vår kurs Excelfunktioner Fördjupning!

  • Matrisfunktioner kan resultera i ett #SPILL!-fel. I den här artikeln får man lära sig mer om Excels felkoder.
  • Har du en fråga eller vill lära dig mer om funktionen? Besök då vårt forum eller vår resursbank.
  • Vill du har fler Exceltips? På Learnesys blogg hittar du massvis av tips! Eller, prenumerera på vårt nyhetsbrev.
  • Till våra kurssidor →