Dela

SLUMPMATRIS skapar en lista med ett angivet antal slumpade värden.

I denna lektion vill vi få fram 15 slumpmässiga namn från vår personallista, uppdelat i tre kolumner med 5 namn per kolumn.

Med SLUMPMATRIS och INDEX kan vi bestämma exakt hur många namn kommer att visas i separata celler.

Vi kommer först att skapa SLUMPMATRIS funktionen, som kommer att returnera namnens motsvarande positionsnummer.

Vi går in i cellen vi vill ha högst upp i listan och skriver in =SLUMPMATRIS och vänsterparentes.

Första respektive andra argumenten är antalet rader och kolumner vi vill ha, vilket för oss blir 5 och 3.

Tredje argumentet är det minsta möjliga värdet vi vill ha, vilket för oss blir 1.

Fjärde och sista argumentet kommer att vara maxantalet positioner som kommer att finnas, och för detta skapar vi en ANTALV funktion, med alla namnen som argument.

Detta säkerställer att vi inte får fram positionsnummer som inte finns med i namnlistan.

Som fjärde argument måste vi ange om vi vill ha heltal eller inte, vilket vi vill, så vi skriver in SANT.

Vi avslutar funktionen, trycker retur, och har tre kolumner och fem rader med nummer mellan 1 och antalet namn som finns.

Vi lägger nu in en Indexfunktion, med namnlistan som första argument, och SLUMPMATRIS funktionen som andra argument.

När vi avslutar funktionen med högerparentes och trycker retur har vi nu en lista slumpade namn.

Kom ihåg att eftersom värdena är slumpade kommer cellerna att uppdateras varje gång någonting annat i arket uppdateras, så det kan vara praktiskt att kopiera cellerna och klistra in värden för att bevara namnen som de är.