Om oss

Allt fler upptäcker fördelarna med onlineutbildningar. Learnesy är idag den främsta onlineutbildaren inom Excel, och vårt mål är att fortsätta vara det.

Korta lektioner ger snabb inlärning

Våra kurser är uppbyggda av korta lektioner – i genomsnitt 2 minuter – många övningar och dessutom quiz där du som kursdeltagare får testa dina kunskaper. Pedagogiken med de korta lektionerna kallas nanolearning och är ett tidseffektivt sätt att lära sig nya saker.

Vägen till tidseffektiva onlineutbildningar

Så hur började det? Marcus Andersson och Robert Gulevski hade arbetat med inköp, ekonomi, affärsutveckling, projektledning, försäljning och marknadsföring. De insåg att det fanns en gemensam nämnare, något som ökade effektiviteten oavsett bransch: Microsoft Excel.

De kunde se att människor i deras omgivning ofta saknade kompetens och utbildning i programmet. Det gjorde att Excel istället för att vara ett kraftfullt hjälpmedel blev en tidstjuv och ett irritationsmoment.
Nu fick det vara slut med det. Marcus och Robert använde sin gemensamma erfarenhet och kunskap till att ta fram en utbildning som både var praktiskt inriktad och tidseffektiv. Grunden till Learnesy var lagd. Det här var 2014. Sedan dess har vi utökat vårt utbud med många fler onlinekurser. Vi hoppas att du ska hitta något som passar dig. Välkommen att se dig omkring i Learnesys kursutbud.

Samarbeten

Swedish Edtech Industry

Swedish Edtech Industry är en ideell branschorganisation som, genom att samla leverantörer inom den svenska edtechbranschen, bidra till innovation och utveckling, till nytta för svensk förskola, skola, vuxenutbildning och högre utbildning.

Swedish Edtech Industry

Skolfederation

Mer än hälften av alla kommunala skolhuvudmän och alla stora leverantörer av digitala läromedel har valt att ansluta till Skolfederation! Anslut även din skola och bidra till att bygga ett öppet och standardiserat ekosystem som skapar tillit till organisationer och som gör det möjligt för en skola att hantera sina personuppgifter på ett säkert sätt.

Skolfederation