LÄNGD

Tillbaka till alla funktioner

I denna lektion kommer vi att kolla på hur vi förenar flera rader text genom att använda ett &-tecken, så väl som hur man finner en rads längd genom att använda funktionen LÄNGD.

För att förena två rader text som finns i olika celler använder vi et-tecknet mellan referenserna till dessa celler.

I mellan referenserna kan vi också lägga till ytterligare text, till exempel, ett mellanslag.

För att få fram antalet tecken en rad text har, använder vi funktionen LÄNGD.

Den har endast ett argument: cellen som innehåller texten vars tecken vi vill räkna ihop.

Vi skriver in Lika med, LÄNGD, och markerar cellen.

Vi ser då att cellen innehåller totalt 11 tecken.

I denna lektion har vi gått igenom hur man förenar textrader, samt får fram dess längd.