Dela

I denna lektion kommer vi att snabbt gå igenom hur man räknar ut ett cellområdes standardavvikelse, genom att använda funktionen STDAV.

Funktionen har endast ett argument: cellerna utifrån vi vill beräkna standardavvikelsen.

Vi skriver in Lika med, STDAV, och sen markerar våra celler.

För detta särskilda exempel, så har vi en Standardavvikelse på ungefär 2.78.

Notera att all text och logiska värden ignoreras när man använder denna version av Standardavvikelseuträkning.

I denna lektion har vi gått igenom STDAV funktionen, som returnerar Standardavvikelsen av en grupp celler.