Dela ditt kursdiplom på LinkedIn under april månad och var med i utlottningen av fantastiska priser 🌞 Läs mer 👈

Dela

I denna lektion kommer vi att gå igenom hur man får fram antalet år, månader, eller dagar mellan två datum, genom att använda DATEDIF funktionen.

Funktionen har tre argument: De två celler vi kommer att jämföra, och benämningen vi vill använda.

Vi skriver in lika med, DATEFID, och markerar de två datum som vi vill hitta skillnaden mellan.

Vi vill först hitta antalet år mellan datumen, så vi skriver in ett ”y”, som i ”years”, inom citationstecken.

Bokstaven kan ändras till ett M för månader… eller ett D för Dagar…

Om vi vill ha veckor istället kan vi sätta formeln för dagar i parantes, och dividera med sju.

Man kan skriva in YD för att ignorera åren, och endast få fram antalet dagar mellan datumen.

Detta kan också göras om man vill ignorera åren för att få fram antalet månader, genom att använda YM…

Och att ignorera månaderna för att få fram antalet dagar, genom att använda MD.

DATEDIF funktionen är en dold funktion, vilket betyder att den varken syns i hjälptexten… eller i ”infoga funktions” menyn.

I denna lektion har vi gått igenom den dolda DATEDIF funktionen.