Vill du ha gratis tillgång till vår kurs i Excelfunktioner?

Fyll i e-post och telefon så får du 7 dagar gratis tillgång till vår fördjupningskurs i funktioner!

Dela

Se även: | ANTAL | ANTAL.OM | ANTALV |

Den här lektionen och många andra finner man i Learnesys fördjupningskurs i Excel, Excelfunktioner Fördjupning!

Sammanfattning

Excel-funktionen ANTAL.OM returnerar mängden celler inom ett intervall som uppfyller ett eller flera angivna villkor. Varje villkor är kopplat till ett separat intervall och specifika kriterier, och samtliga villkor måste vara uppfyllda för att en cell ska räknas med i resultatet. ANTAL.OM kan användas för att räkna celler som innehåller datum, nummer och text. De angivna kriterierna kan innehålla logiska operatorer och användning av jokertecken.

ANTAL.OMF är en mycket användbar funktion och något man som Excel-användare helt klart bör lära sig att använda.

Syfte
Returnera antal celler som uppfyller ett eller flera villkor

Argument
villkorsområde1 – det första området att utvärdera
villkor1 – det första kriteriet som måste uppfyllas
[villkorsområde2] – det andra området att utvärdera
[villkor2] – det andra kriteriet som måste uppfyllas


Returvärde
Antalet celler som uppfyller de bestämda kriterierna

Syntax
=ANTAL.OMF(villkorsområde1; villlkor1; [villkorsområde2]; [villkor2])


Hur använder man ANTAL.OMF-funktionen i Excel?

Exempel 1 – Grundläggande exempel

Nedan är ett simpelt exempel på användandet av ANTAL.OMF. Notera att funktionen även kan användas med endast ett villkor, precis som ANTAL.OM. Här räknas antal bokningar för B6 där betalmetoden är lika med 2.

excel-antal.omf-1
Exempel 1: grundläggande användning av funktionen ANTAL.OMF med två villkor.

Exempel 2 – ANTAL.OMF mellan två datum

För att räkna antal bokningar mellan två datum, kan man använda följande formel

=ANTAL.OMF(B4:B23;">=2022-03-01";B4:B23;"<=2022-04-30")

vilket kommer ge resultatet 3. Notera att operatorerna större eller lika med (>=) och mindre eller lika med (<=).


Mer om funktionen ANTAL.OMF

Likt SUMMA.OMF kan logiska operatorer (>,<,<>,=) och jokertecken (*,?) för delvis matchning användas med ANTAL.OMF. Några av de vanligaste operatorerna kan ses nedan.

Räkna antal celler

Villkor

Lika med 15 000

"15000" eller 15000

Större än 10

">10"

Mindre eller lika med 70

"<=70"

Som är lika med "debit"

"debit"

Som inte är lika med "Lindesberg"

"<>Lindesberg"

Som är tomma

""

Som börjar med "a"

"a*"

Större än B2 (cellreferens)

">"&B2

Innan ett visst datum

"<"&IDAG()

Bra att veta om ANTAL.OMF-funktionen

  • Villkor i ANTAL.OMF sammanfogas med OCH-logik. Med andra ord måste alla villkor vara SANT för att en cell ska inkluderas i en räkning.
  • ANTAL.OMF kräver faktiska intervall för alla områdesargument; du kan inte använda en matris.
  • ANTAL.OMF är inte skiftlägeskänslig. För att räkna värden baserat på ett skiftlägeskänsligt villkor kan man istället använda en formel baserad på PRODUKTSUMMA med funktionen EXAKT.
  • Alla intervall måste ha samma storlek, annars kommer ANTAL.OMF att returnera ett #VÄRDELFEL!.
  • Kriterierna är vanligtvis inneslutna i dubbla citattecken (t.ex. “<100”, “>32”, “TX”).
  • Kriterierna kan inkludera jokertecken “?” och “*” samt “~”.

Mer läsning

Man lär sig mer om ANTAL.OMF-funktionen i våra kurser Excelkurs Bas och Excelfunktioner Fördjupning.

COUNTIFS is used to counts the cells that contain numbers that comply with more than one condition at the same time.
In our example, we’ll be counting how many cells contain a number larger than 10, as well as have the letter A on their row in column B.

The function needs two ranges, and two conditions. So we’ll type in the function, select the area, and type in our first condition, which is “larger than 10”. We’ll then select the second area, and type in the second condition, which is the letter “A”.

We are shown that there are only 2 cells which contain numbers larger than 10, and have the letter A in column B.
In this lesson we have gone through the COUNTIFS function