Dela

ANTAL.OMF används för att räkna antalet celler som innehåller värden som uppfyller fler än ett villkor på en och samma gång.

I vårt exempel kommer vi att räkna antalet celler som innehåller nummer större än 10, men som också har bokstaven A på deras rad i kolumn B.

Funktionen behöver två cellområden, och två villkor.

Så vi skriver in Lika med, ANTAL.OMF, markerar vårt första område, och skriver in första villkoret, vilket är ”Större än 10” inom citationstecken…

Sedan markerar vi det andra området, och skriver in det andra villkoret, vilket är bokstaven ”A”.

Det visar sig att det endast finns två celler som har nummer större än tio, och har bokstaven A i kolumnen B.

I denna lektion har vi gått igenom ANTAL.OMF funktionen.