Kompetenssäkra för 2024 – utnyttja Learnesys höstkampanj på kurspaketet Alla kurser. Läs mer här.

Dela

I denna lektion kommer vi att gå igenom hur man räknar ut nuvärdet av framtida kassaflöden av en investering genom att använda funktionen NETNUVÄRDE.

För detta kommer vi att behöva firmans kapitalkostnad, vilket för oss är 6%, så väl som de förväntade vinsterna för en viss tidsperiod.

Vi skriver in Lika med, NETNUVÄRDE, markerar räntan, och sen de tillgängliga förväntade vinstvärdena.

Vi får då fram nuvärdet av dessa värden för denna investering.

Vi kan nu jämföra detta värde med vår ursprungliga investering, och besluta från detta om det är värt att investera i projektet.

I denna lektion har vi visat hur man använder funktionen NETNUVÄRDE.