🆕 Prova vår nya kursplanerare – en kalenderfunktion som planerar ditt dagliga lärande 📅 För mer info →

Vill du ha gratis tillgång till vår kurs i Excelfunktioner?

Fyll i e-post och telefon så får du 7 dagar gratis tillgång till vår fördjupningskurs i funktioner!

Dela

Ibland vill vi veta hur mycket utav en betalning faktiskt återbetalar själva lånet, den så kallade amorteringen, och hur mycket är räntan.

För att hitta amorteringsdelen, använder vi funktionen AMORT.

Vi skriver in Lika med, AMORT, och markerar räntan.

Vi vill att detta ska vara oförändrat, så vi gör referensen absolut.

Sen markerar vi betalningsnumret till vänster, antalet betalningar, gör detta absolut, markera nuvärdet, och gör även detta absolut.

Vi kommer att ignorera slutvärdet och typ för denna lektion.

Vi får då fram beloppet vi återbetalar, minus räntan för den betalningen.

Vi kan kopiera neråt… och se att totalsumman vi betalat tillbaka är samma som det ursprungliga lånet.

I denna lektion har vi gått igenom funktionen AMORT, som returnerar amorteringsdelen av återbetalningen av ett lån.