SLUMP

Se fler Excelfunktioner

För att kunna skapa helt slumpmässiga nummer använder vi funktionen SLUMP, som skapar ett slumpmässigt nummer mellan 0 och 1.

Till skillnad från de flesta funktioner i Excel så har SLUMP inte några argument.
Istället skriver vi Lika med, SLUMP, och två tomma parenteser.

Detta ger oss ett helt slumpmässigt nummer.

Kopierar vi neråt så får vi fram ett olikt nummer i varje cell.

Notera också att numret i den första cellen ändrades.

Anledningen till detta är att funktionen körs om varje gång en cell i arket uppdateras.

Om vi vill kopiera endast värdena som har genererats, måste vi kopiera cellerna, och klistra in värden.

Eftersom det slumpmässiga numret är mellan 0 och 1 så kan vi avgöra hur stor av ett värde vi vill att max-värdet kommer att vara, genom att helt enkelt multiplicera SLUMP funktionen med vårt önskade nummer.

I denna lektion har vi gått igenom funktionen SLUMP, som genererar slumpmässiga nummer.