SORTERAEFTER

Tillbaka till alla funktioner

Funktionen SORTERAEFTER är lik SORTERA, men argumenten är skapade på ett annat sätt, och kräver något mindre planering.

Vi har vår lönelista, där vi vill först sortera efter avdelning, och sedan efter timlön i stigande ordning.

Vi börjar med att markera första cellen i vår nya tabell, och skriver in =SORTERAEFTER och vänsterparentes.

Trotts att SORTERAEFTER är en matrisformel, använder man sig inte av klammerparenteser, på grund av funktionens uppbyggnad.

Vi markerar i vårt första argument cellområdet vi kommer att använda.

I denna funktion kommer var sorteringsämne i par.

Alltså, man måste ange en kolumn som ska sorteras, samt ordningen den ska sorteras i.

Vi markerar därför som vårt andra argument den kolumn som vi vill sortera efter först, alltså, avdelning.

I nästa argument anger vi sorteringen.

För stigande skriver vi in ett, och för fallande minus ett.

Avdelningsorteringen vill vi ha i stigande, så vi skriver in en etta.

Efter det göra vi samma sak för nästa sortering, vilket för oss blir timlönen… och minus 1 för fallande.

Vi stänger funktionen och trycker retur, och vi ser då att alla cellerna i tabellen fyllts in i rätt sorteringsföljd.

Tack vare funktionens uppbyggnad kan vi nu enkelt gå in och lägga till en sortering, något som blir lite mer komplicerat i SORTERAfunktionen.

Vi går in i slutet på funktionen, och lägger till Namnkolumnen, och ett för stigande ordning, och när vi trycker retur ser vi att cellerna uppdateras automatiskt enligt vår nya sortering.

Frågan om vilken av funktionerna SORTERA och SORTERAEFTER man bör använda är egentligen en smaksak, beroende på hur van man är vid matrisformler.

Populära kurser

Gratis Excelkurs

Excel på en timme!

Vår kurs Excel på en timme är en gratiskurs för dig som snabbt vill gå från nybörjare till att behärska vardagliga Excelutmaningar....

Excelkurs Bas

Allt du behöver kunna om Excel i en kurs

Excelkurs Bas är Learnesys populära grundkurs i Excel. Detta är en väldigt omfattande kurs som riktar sig till den som...

Excelfunktioner Fördjupning

Lär dig över 100 användbara Excelfunktioner

Lär dig att på ett effektivt sätt hantera databaser, rensa text i celler och hämta in värden från andra tabeller....

Pivottabeller Fördjupning

Analysera data i Excel med Pivottabeller

Du lär dig snabbt och effektivt att sätta upp och analysera databaser. När du väl kan analysera data på en...

Vi hjälper dig att välja rätt onlinekurser för företaget

SQL Bas

Lär dig grunderna och mera i SQL och MySQL

SQL är standardspråk för att kommunicera med en databas som använder sig av en SQL-server. Med SQL kan man hämta,...

Power BI Bas

Skapa dashboards och analysera data med PowerBI

Skapa dynamiska rapporter och visualiseringar över stora mängder data med hjälp av DAX-formler. I kursen skapas en fullständig rapport från...

Power Pivot och DAX

Power Pivot och DAX-formler i Excel

Med Power Pivot och DAX kan du modellera data, visualisera stordata samt enkelt och effektivt göra analyser för att få viktiga insikter. DAX (Data Analysis...

Power Query Bas

Lär dig hämta och omvandla data med Power Query

Power Query – eller Hämta och transformera – är Excels datahanteringsverktyg. Bland annat används Power Query för att importera, bearbeta...

Vi hjälper dig att välja rätt onlinekurser för företaget

Yrkesinriktade kurser

Excel för ekonomer

En anpassad Excelkurs för dig som är ekonom

Excel är ett användbart verktyg, i synnerhet för dig som jobbar inom ekonomi. Vi har därför skapat en unik och...

Excel för inköpare & logistiker

En yrkesanpassad kurs i Excel för dig inom inköp och logistik

Därför har vi tillsammans med branschorganisationer och verksamma i rollen tagit fram en Excelkurs som är anpassad för dig som...

Excel för säljare

Lyft ditt säljresultat med Excel

Lär dig de mest relevanta delarna i Excel på ett tidseffektivt sätt. Fyll i kunskapsluckorna och förhindra onödiga flaskhalsar. Lär...

Oftast fungerar våra kurser bra som dom är, men ibland kan det vara värt att specialanpassa en kurs. Kontakta oss så berättar vi mer.

Kontakta oss