Dela

Funktionen SORTERAEFTER är lik SORTERA, men argumenten är skapade på ett annat sätt, och kräver något mindre planering.

Vi har vår lönelista, där vi vill först sortera efter avdelning, och sedan efter timlön i stigande ordning.

Vi börjar med att markera första cellen i vår nya tabell, och skriver in =SORTERAEFTER och vänsterparentes.

Trotts att SORTERAEFTER är en matrisformel, använder man sig inte av klammerparenteser, på grund av funktionens uppbyggnad.

Vi markerar i vårt första argument cellområdet vi kommer att använda.

I denna funktion kommer var sorteringsämne i par.

Alltså, man måste ange en kolumn som ska sorteras, samt ordningen den ska sorteras i.

Vi markerar därför som vårt andra argument den kolumn som vi vill sortera efter först, alltså, avdelning.

I nästa argument anger vi sorteringen.

För stigande skriver vi in ett, och för fallande minus ett.

Avdelningsorteringen vill vi ha i stigande, så vi skriver in en etta.

Efter det göra vi samma sak för nästa sortering, vilket för oss blir timlönen… och minus 1 för fallande.

Vi stänger funktionen och trycker retur, och vi ser då att alla cellerna i tabellen fyllts in i rätt sorteringsföljd.

Tack vare funktionens uppbyggnad kan vi nu enkelt gå in och lägga till en sortering, något som blir lite mer komplicerat i SORTERAfunktionen.

Vi går in i slutet på funktionen, och lägger till Namnkolumnen, och ett för stigande ordning, och när vi trycker retur ser vi att cellerna uppdateras automatiskt enligt vår nya sortering.

Frågan om vilken av funktionerna SORTERA och SORTERAEFTER man bör använda är egentligen en smaksak, beroende på hur van man är vid matrisformler.