Dela

Ibland vill vi veta hur mycket utav en betalning faktiskt återbetalar själva lånet, och hur mycket är räntan.

För att hitta räntesatsen för en betalning, använder vi funktionen RBETALNING.

Precis som för funktionen AMORT, så skriver vi in Lika med, RBETALNING, markerar räntan, och gör den absolut, eftersom vi vill att den ska vara oförändrad.

Sen markerar vi betalningsnumret till vänster, antalet betalningar, gör detta absolut, markera nuvärdet, och gör även detta absolut.

Vi kommer att ignorera slutvärdet och typ för denna lektion.

Vi får då fram räntans värde för denna betalning.

Notera att de två värdena tillsammans är lika med betalningen för varje period.

Kopierar vi neråt ser vi hur mycket av de tolv betalningarna är amortering, och hur mycket är ränta, så väl som hur stor totalränta vi betalar.

I denna lektion har vi kollat in RBETALNING funktionen, som returnerar räntesatsen för återbetalningen av ett lån.