SORTERA

Se fler Excelfunktioner

Funktionen SORTERA låter oss sortera en tabell på flera olika nivåer, allt med en funktion.

Vi har en lönelista, där vi först vill sortera efter avdelning, sedan efter timlön i stigande ordning, och till sist efter antal timmar i fallande ordning.

Genom att kombinera funktionen SORTERA med klammerparentes kan vi skapa en ny tabell med våra sorteringar.

Vi ställer oss i första cellen av vår nya tabell, och skriver in =Sortera och vänsterparentes.

Som första argument anger vi matrisen som vi kommer att använda, det vill säga, den ursprungliga tabellen.

Som andra argument måste vi ange vilka kolumner vi vill sortera, och vi vilken ordning.

Här måste vi använda klammerparentes för att berätta för Excel att vi kommer att ange flera kolumner, och vi separerar var argument inom parenteserna med ett kommatecken.

Var kolumn i matrisen har ett förknippat nummer, och det börjar på nummer Ett på kolumnen längst till vänster.

Vi vill sortera efter avdelning, timlön, och antal timmer, så vi skriver in dess motsvarande nummer i den ordningen, alltså 2, 4, och 3, och stänger klammerparentesen.

I det tredje och sista argumentet anger vi om vi vill sortera i stigande eller fallande ordning.

Åter igen måste vi använda klammerparentes.

För stigande skriver vi in ett, och för fallande minus ett.

Vi skriver därför in sekvensen 1, -1, och 1.

Den första ettan motsvarar den första givna kolumnen i förra argumentet, den andra motsvarar den andra, och så vidare.

Vi stänger först klammerparentesen, och sedan hela funktionen, och när vi trycker retur, har alla cellerna i tabellen fyllts in, tack vare spillbeteendet.

Kolumnerna är nu sorterade efter alla våra villkor, och är dynamiskt uppdaterade när värdena i tabellen ändras.