🆕 Prova vår nya kursplanerare – en kalenderfunktion som planerar ditt dagliga lärande 📅 För mer info →

Vill du ha gratis tillgång till vår kurs i Excelfunktioner?

Fyll i e-post och telefon så får du 7 dagar gratis tillgång till vår fördjupningskurs i funktioner!

ANTAL-funktionen

Se fler Excelfunktioner
Dela

ANTAL-funktionen i Excel returnerar antalet  talvärden i ett cellområde. Med talvärde menar vi  negativa tal, procentsatser, datum, tider, bråktal och  hela formler som returnerar talvärden, medan tomma celler och textvärden ignoreras.

Ändamål

Räkna tal

Returvärde

Antalet numeriska värden

Syntax

=ANTAL (värde1; [värde2]; …)

Argument

värde1- Ett objekt, en cellreferens eller ett område.

Användningsanteckningar

ANTAL returnerar antalet talvärden i listan över angivna argument. Funktionen tar in flera argument i formen värde1, värde2, värde3 osv. Argument kan vara enskilda hårdkodade värden, cellreferenser eller  cellområden upp till 255 argument totalt. Alla tal räknas, inklusive negativa tal, procenttal, datum, tider, bråktal och formler som returnerar tal. Tomma celler och testvärden ignoreras.

Exempel

ANTAL räknar numeriska värden och ignorerar textvärden:

=ANTAL(1;2;3)

returnerar 3

=ANTAL(1;”a”;”b”)

returnerar 1

=ANTAL(“äpple”;100;125;150;”apelsin”)

returnerar 3

ANTAL-funktionen tillämpas vanligtvis på ett område. Om du till exempel vill räkna numeriska värden inom cellorådet A1:B10:

=ANTAL(A1:B100)

antal tal i A1:B10

Funktionen ANTALV är lik ANTAL, men ANTALV inkluderar både tal- och textvärden i antalet.

Anteckningar

  • ANTAL kan hantera upp till 255 argument.
  • ANTAL ignorerar de logiska värdena SANT och FALSKT.
  • ANTAL ignorerar textvärden och tomma celler.

I denna lektion kommer vi att gå igenom ANTAL funktionen, som räknar ihop antalet celler som innehåller nummer i ett cellområde.

ANTAL funktionen har bara ett argument: cellområdet vi vill räkna ihop.

Vi skriver in Lika med, ANTAL, följt av att markera vårt cellområde.

Resultatet visar att det finns totalt 8 celler som innehåller nummer.

Notera att funktionen ignorerar alla celler som innehåller bokstäver.

I denna lektion har vi visat hur ANTAL funktionen fungerar.