Antal-funktionen

Räknar antalet celler som innehåller tal i ett område