ANTAL.OM

Räknar antalet celler som uppfyller ett krav i ett logiskt uttryck