Hållbarhetspolicy kopplad till FNs mål

Vi på Learnesy strävar efter att integrera principerna om hållbarhet i vår verksamhet och verka på ett hållbart och ansvarsfullt sätt. Vi tror att vårt engagemang för hållbarhet inte bara är viktigt för vår verksamhet, utan också för samhället och miljön runt omkring oss. Vi förbinder oss att genomföra våra åtaganden i vår hållbarhetspolicy och göra vårt bästa för att bidra till flera av FN:s hållbarhetsmål.

Mål 4: Kvalitetsutbildning – vi främjar hållbarhet och socialt ansvar genom att integrera hållbarhetsprinciper i våra utbildningskurser. Vi tror att utbildning är en viktig del av en hållbar framtid och vi vill göra vårt bästa för att främja medvetenheten om hållbarhet genom vår utbildning.

Vi kommer att:

 • Arbeta för att säkerställa att våra utbildningskurser inte påverkar miljön negativt.

Mål 7: Hållbar energi – Vi arbetar aktivt för att minska vår påverkan på miljön genom att minska vår energiförbrukning och använda förnybara energikällor.

Vi kommer att:

 • Minska vår energiförbrukning genom att använda energieffektiva teknologier och metoder.
 • Minska vår användning av fossila bränslen och främja användningen av förnybara energikällor.
 • Arbeta för att minska vår klimatpåverkan genom att minska vår energiförbrukning och använda förnybara energikällor.

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt – Vi strävar efter att arbeta med partners och leverantörer som delar våra värderingar om hållbarhet och socialt ansvar.

Vi kommer att:

 • Arbeta för att säkerställa att våra leverantörer och partners följer vår hållbarhetspolicy och värderingar.
 • Säkerställa att vi betalar en rättvis lön till våra anställda och tillhandahåller anständiga arbetsvillkor.
 • Arbeta för att främja socialt ansvar och hållbarhet i samhället runt omkring oss.

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion – Vi arbetar aktivt för att minska vår påverkan på miljön genom att främja återvinning och avfallshantering och använda miljövänliga produkter och tjänster.

Vi kommer att:

 • Arbeta för att minska vårt avfall genom att återvinna och återanvända material och minimera vår användning av engångsprodukter.
 • Använda miljövänliga produkter och tjänster så mycket som möjligt och sträva efter att minska vår påverkan på miljön genom hela vår verksamhet.

Mål 17: Partnerskap för målen – Vi tror att genom samarbete och partnerskap kan vi göra en större positiv påverkan på samhället och miljön runt omkring oss.

Vi kommer att:

 • Samarbeta med partners och organisationer som delar våra värderingar om hållbarhet och socialt ansvar.
 • Arbeta för att främja hållbarhet i samhället runt omkring oss genom vårt engagemang i samhällsprojekt och aktiviteter.
 • Fortsätta att stödja och sponsra idrottsföreningar och andra organisationer som främjar hållbarhet och socialt ansvar.

Vi på Learnesy strävar efter att ständigt förbättra vår hållbarhetsprestanda och bidra till en hållbar framtid. Vi tar vårt ansvar på allvar och hoppas att vår hållbarhetspolicy kan inspirera andra att också ta steg mot en mer hållbar och ansvarsfull verksamhet.