🆕 Prova vår nya kursplanerare – en kalenderfunktion som planerar ditt dagliga lärande 📅 För mer info →

Dela

I denna lektion tar vi en titt på funktionerna SÖK och HITTA, som finner en textrads position inom en annan rad text.

De är lika, men har en stor skillnad.

Båda funktionerna har två argument, så väl som ett frivilligt: Texten vi letar efter, vart vi vill söka, och om vi vill, vart i texten vi ska börja leta.

Vi skriver in Lika med, HITTA, texten vi vill hitta inom citationstecken, och cellen där vi vill leta.

HITTA funktionen är skiftlägeskänslig, så vi får ett felmeddelande om vi försöker hitta ett stort E.

Vi ändrar till ett litet e, och ser då att det första lilla e:t finns i position 2.

Vi kan använda det tredje argumentet för att istället börja leta efter position åtta, vilket betyder att nästa lilla ”e” finns vid position 14.

SÖK-funktionen tillåter oss att använda så kallade jokertecken.

Till exempel så kan vi använda en asterisk för att söka efter texten ESY, och SKA, med vilken mängd tecken som helst i mellan.

Om vi nu ändrar texten på sånt sätt att funktionen fortfarande gäller så ändras inte slutvärdet.

Notera att SÖK funktionen inte är skiftlägeskänslig.