Vill du ha gratis tillgång till vår kurs i Excelfunktioner?

Fyll i e-post och telefon så får du 7 dagar gratis tillgång till vår fördjupningskurs i funktioner!

GEMENER, VERSALER & INITAL

Se fler Excelfunktioner
Dela

I denna lektion kommer vi att lära oss tre funktioner som ändrar en textrads skiftläge: VERSALER, GEMENER, och INITIAL.

Varje funktion har endast ett argument: Cellen som innehåller texten vi vill förvandla.

Om vi vill att texten ska ersättas av stora bokstäver skriver vi in Lika med, VERSALER, och markerar cellen…

Samma sak fungerar med funktionen GEMENER om vi vill att alla bokstäverna ska vara små.

Om vi ersätter GEMENER med INITIAL så förändras den första bokstaven i varje ord till stor bokstav, medans resten förblir små.

Allt detta kan också göras genom att gå in i själva funktionen, och skriva in vår text inom citationstecken.

I denna lektion har vi gått igenom hur man kan använda funktionerna VERSALER, GEMENER och INITIAL för att förändra en textrads skiftläge.