Vill du ha gratis tillgång till vår kurs i Excelfunktioner?

Fyll i e-post och telefon så får du 7 dagar gratis tillgång till vår fördjupningskurs i funktioner!

Dela

För att kunna hitta internräntan för en investering i Excel, använder vi funktionen IR.

Vi kan endast använda IR funktionen om vi känner till en investerings kostnad, så väl som ett förväntat kassaflöde för en viss tidsperiod.

Vi har en investering på 50,000kr, och en 25,000kr’s vinst efter år ett, 20,000 efter år två, och 15,000 efter år tre.

Vi skriver Lika med, IR, och sen markerar vi helt enkelt de värdena vi har uppgett, inklusive investeringskostnaden.

Avslutar vi funktionen ser vi att vi har en internränta av 11%.

Vi kan nu förändra värdena i planen för att se ur vårt IR påverkas.

Notera att den ursprungliga investeringskostnaden måste vara det första värdet i planen för att funktionen ska fungera.

I denna lektion har vi gått igenom hur man använder funktionen IR, som ger oss internräntan för en investering.