Dela ditt kursdiplom på LinkedIn under april månad och var med i utlottningen av fantastiska priser 🌞 Läs mer 👈

MEDIAN & TYPVÄRDE

Se fler Excelfunktioner
Dela

I denna lektion kommer vi att gå igenom hur man får fram medianvärdet, så väl som typvärdet, utav en grupp celler.

Funktionen MEDIAN hämtar det mittersta numret från cellområdet, som om värdena vore sorterade minst till störst.

Den har ett argument: cellområdet.

Vi skriver in Lika med, MEDIAN, och sen markerar vårt område.

Vi får fram numret fyra, vilket vi ser är det mittersta numret om vi sorterar området minst till störst.

Om vi vill finna det oftast förekommande värdet i en grupp celler, använder vi funktionen TYPVÄRDE.

Den har samma argument som MEDIAN funktionen.

Vi skriver in Lika med, TYPVÄRDE, och markerar våra värden.

Vi får fram att 6 är det oftast förekommande värdet i cellområdet.

I denna lektion har vi gått igenom funktionerna MEDIAN och TYPVÄRDE.