🆕 Prova vår nya kursplanerare – en kalenderfunktion som planerar ditt dagliga lärande 📅 För mer info →

Vill du ha gratis tillgång till vår kurs i Excelfunktioner?

Fyll i e-post och telefon så får du 7 dagar gratis tillgång till vår fördjupningskurs i funktioner!

HELTAL, AVKORTA

Se fler Excelfunktioner
Dela

Denna lektion kommer att visa två sätt att klippa bort decimaler från tal i Excel: funktionerna HELTAL och AVKORTA.

HELTAL avrundar talet neråt till det närmsta heltalet.

Vi skriver in Lika med, HELTAL, och markerar numret.

Vi kopierar sen neråt.

Som vi ser, om vi hade helt enkelt visat färre decimaler, hade numret avrundats uppåt, men HELTAL funktionen klipper istället bort decimalerna från numret.

Funktionen AVKORTA, å andra hand, tillåter oss att välja hur många decimaler vi vill ska vara kvar.

Vi skriver in Lika med, AVKORTA, markerar numret, och skriver in hur många decimaler vi vill ha, vilket för oss kommer att vara två.

Kopierar vi neråt ser vi att alla tal nu har endast två decimaler kvar.

I denna lektion har vi tagit en titt på två sätt att klippa bort decimaler från ett givet nummer.