Vill du ha gratis tillgång till vår kurs i Excelfunktioner?

Fyll i e-post och telefon så får du 7 dagar gratis tillgång till vår fördjupningskurs i funktioner!

Dela

I denna lektion kommer vi att gå igenom funktionen för Variabel Degressiv Avskrivning, som skrivs ut ”V DEGR AVSKR”.
Det som skiljer Variabel Degressiv Avskrivning från Dubbel, är att Variabel byter till den Linjära avskrivningsmetoden mot slutet av perioderna, för att säkerställa att restvärdet nås.
Vi skriver in Lika med, V DEGR AVSKR, markerar kostnaden, restvärdet, och livslängden, och gör dem alla till absoluta referenser under tiden.
Sen behöver vi ange start- och slutperioderna.
Vi vill att varje nummer granskar sin egen period, så vi vill starta vid slutet av den förra perioden, och sluta vid den aktuella perioden.
Så vi markerar perioden till höger, och minus ett som startperioden, och markerar perioden igen som slutperioden.
Om vi vill kan vi också ange vad vi vill ha som vår faktor, och om vi vill att den Linjära avskrivningsmetod faktiskt tar över, men vi kommer att ignorera detta för tillfället.
Vi kopierar neråt, och ser att de sista två värdena är desamma.
Detta är alltså när den Linjära avskrivningsmetoden tagit över, och ser till så att vårt restvärde nås.
Vi infogar ett diagram för att kunna se hur linjens böjning ser ut.
I denna lektion har vi kollat på den sista avskrivningsfunktionen i Excel, som använder metoden för Variabel Degressiv Avskrivning.